2020. gada pavasarī uzsākti darbi Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanai. Darbi notiks, pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), projekta Nr. 19-04-AL02-A019 un pašvaldības finansējumam.

Dažādi kultūras pasākumi, gadskārtu tradīciju svētki un Ogresgala pamatskolas brīvdabas pasākumi ir aktivitātes, kas Ogresgalā notikušas jau izsenis. Pēdējo gadu laikā Ogres novada pašvaldība lielu uzmanību pievērš arī veselības veicināšanas pasākumiem dažādām iedzīvotāju grupām. No vienas puses to norisi veicina Eiropas Sociālā fonda atbalsts, taču tam paredzēti arī pašvaldības budžeta līdzekļi. Pasākumi notiek gan pilsētā, gan novadā. ESF sevišķi atbalsta pasākumus lauku iedzīvotājiem. Ogresgala pagasts ir viens no apdzīvotākajiem Ogres novadā. Jau pāris gadus Ogresgala pagastā Ogresgalā un Ciemupē notiek veselību veicinoši pasākumi, kas kļuvuši arī par pagasta svētku neatņemamu sastāvdaļu. Lai dažādotu un papildinātu pasākumu klāstu iedzīvotājiem, ļoti nepieciešama brīvdabas skatuve un celiņi drošai un ērtai dalībnieku pieejamībai pasākumiem, tāpēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Zied Zemes atbalstītā projekta ietvaros tiks nodrošināta brīvdabas skatuves būvniecība, stāvlaukuma bruģēšana un gājēju taciņu izveide, kas savienos tautas namu ar brīvdabas skatuvi. Lai veidotu ērtu un estētisku vidi ciemata centrā, kas ļaus dažādot brīvdabas pasākumu norises, izmantojot laukumu pie tautas nama (Tradīciju parks) un tautas nama fasādi, nepieciešams rekonstruēt apstādījumus tautas nama teritorijā, tāpēc darbu ietvaros tiks nozāģēta esošo Rietumu tūju rinda un pakāpeniski veidota jaunu apstādījumu zona.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 20. punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota Rietumu tūju ciršana pie Bumbieru ielas 9, Ogresgala, Ogresgala pag. Kokaugu stumbru diametri ir 29, 20, 21, 2x24, 22 cm un pārējie 23 gab., kur koku stumbru diametrs konstatēts kā zemmēra izmērs.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.03.2020. līdz 07.04.2020. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 07.04.2020. Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.

Pievienotie faili