Dzīvojamās mājas Kalna prospektā 9B, Ogrē, pārbūvei par mācību iestādi būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūra ir veikta atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” prasībām. Pamatojoties uz publiskās apspriešanas pārskatu, 2020.gada 19.jūnijā publicēts Ogres novada pašvaldības mājas lapā un Būvniecības informācijas sistēmā, Ogres novada būvvalde pieņēmusi lēmumu izdot būvatļauju Diānai Elizabetei Makvejai dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 74010030014002) Kalna prospektā 9B, Ogrē, pārbūvei par mācību iestādi.

Pievienotie faili