Ogres novada pašvaldība būvēs jaunu skolas ēku Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov.

Būvniecības ieceres īstenošanai cērtamie koki ir būvprojekta “Meža prospekta posms piekļuves nodrošināšanai skolas un sporta ēkai Meža prospektā 17, Ogrē” ietvaros.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,,Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20. punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

  • Parastā kļava, kur stumbra diametrs ir 20;
  • Parastā priede, kur stumbra diametrs ir 45 un 75 cm
  • Parastā egle, kur stumbra diametrs 50 cm (kopā četri gab.)

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.01.2021 līdz 08.02.2021 un rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 08.02.2021.