Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi ieceri izbūvēt iekārto (gājēju) tiltu pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogres pilsētā.

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,, Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

 • Parastās kļavas ar stumbra diametru 20 un 30 cm- divas gab.;
 • Parastās egle ar stumbra diametru 20 cm -viena gab.
 • Parastais ozols ar stumbra diametru 30 cm- viens gab.;
 • Parastā priede ar stumbra diametru 60 cm- viens gab.;
 • Āra bērzs ar stumbra diametru 35 cm- viens gab.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.07.2019. līdz 24.07.2019. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 24.07.2019. Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 pie Būvvaldes ainavu arhitektes Senijas Smiltenieces, tālr. +371 65068763.

OBJEKTS

Ogres centrālās bibliotēkas jaunbūve

INFORMĀCIJA

Adrese: Brīvības iela 35, Ogre

Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 7401 003 0013

Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs: Ogres novada pašvaldība

PAMATOJUMS

Ogres novada būvvaldes būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2018-3349 projektēšanas nosacījumu punkts nr. 7.4.10.4.

KOKA CIRŠANAS IEMESLS

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana zemesgabalā Brīvības ielā 35, Ogrē.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,, Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

 • Liepas, kur stumbra diametrs ir 14, 2x 15, 2x 19, 23, 28 cm; astoņi gab.
 • Parastās liepas, kur stumbra diametrs ir 13, 2x 14, 3x 16, 17, 21, 22, 26 cm; desmit gab.
 • Parastās egles, kur stumbra diametrs ir 28, 30, 32, 35, 40, 44 cm; seši gab.
 • Parastās priedes, kur stumbra diametrs ir 15, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 2x 44, 45, 46, 50, 67 cm; sešpadsmit gab.
 • Parastās zirgkastaņas, kur stumbra diametrs ir 14 un 25; divi gab.
 • Viens purva bērzs ar stumbra diametru 51 cm.

Kopā 42 kokaugi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.07.2019. līdz 29.07.2019. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt (vai nosūtīt uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 29.07.2019. Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 pie Būvvaldes ainavu arhitektes Senijas Smiltenieces, tālr. +371 65068763.