Ogres novada pašvaldība plāno pārbūvēt Miera ielas posmu no Brīvības ielas līdz Slimnīcas ielai, Ogrē.

Pārbūvējamā posma garums 190 metri. Esošais ielas posms nodrošina piekļuvi Ogres rajona slimnīcas kompleksa infrastruktūrai Miera ielā 2, Ogrē. Esošās ielas seguma platums projektējamā Miera ielas posmā ir robežās no 4.0 līdz 5.0 metri un nenodrošina transporta divvirziena kustību.

Esošais ielas segums ir nolietojies, jo ir bedres un plaisas, līdz ar to radot problēmas un papildu izdevumus ielas seguma uzturēšanas darbu veikšanai. Būvniecības ieceres īstenošanai cērtamie koki ir būvprojekta “Miera iela posmā no Brīvības ielas līdz Slimnīcas ielai, Ogrē” ietvaros.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20. punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana: Parastā liepa, stumbra diametrs ir 35 cm; Parastā priede, kur stumbra diametrs ir 45 cm kopā divi koki.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.03.2021 līdz 08.04.2021, rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 08.04.2021.