koku ciršana

OBJEKTS

Ogres centrālās bibliotēkas jaunbūve

INFORMĀCIJA

Adrese: Brīvības iela 35, Ogre

Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 7401 003 0013

Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs: Ogres novada pašvaldība

PAMATOJUMS

Ogres novada būvvaldes būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.1-2018-3349 projektēšanas nosacījumu punkts nr. 7.4.10.4.

KOKA CIRŠANAS IEMESLS

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana zemesgabalā Brīvības ielā 35, Ogrē.

Zemesgabalā paredzēts veidot jaunu bibliotēkas ēku. Koki tiek cirsti 2 iemeslu dēļ:

  1. Zem jaunās bibliotēkas ēkas kontūras un tās tiešā tuvumā (plānā ar zilu). Jaunā ēkā zemesgabalā izvietota tā, lai pēc iespējas iekļautos vecās bibliotēkas ēkas kontūrā un paplašinātos tikai uz iekšpagalma pusi, tādējādi saglabājot pēc iespējas vairāk koku, īpaši ielas pusē.
  2. Pēc speciālistu apsekojuma paredzēts izcirst arī mazvērtīgos un slimos kokus, kuri ir nokaltuši, bīstami sasvērušies, bojāti vai inficēti ar koku kaitēkļiem.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,, Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

  • Liepas, kur stumbra diametrs ir 14, 2x 15, 2x 19, 23, 28 cm; astoņi gab.
  • Parastās liepas, kur stumbra diametrs ir 13, 2x 14, 3x 16, 17, 21, 22, 26 cm; desmit gab.
  • Parastās egles, kur stumbra diametrs ir 28, 30, 32, 35, 40, 44 cm; seši gab.
  • Parastās priedes, kur stumbra diametrs ir 15, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 2x 44, 45, 46, 50, 67 cm; sešpadsmit gab.
  • Parastās zirgkastaņas, kur stumbra diametrs ir 14 un 25; divi gab.
  • Viens purva bērzs ar stumbra diametru 51 cm.

Kopā 42 kokaugi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.07.2019. līdz 29.07.2019. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt (vai nosūtīt uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 29.07.2019. Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 pie Būvvaldes ainavu arhitektes Senijas Smiltenieces, tālr. +371 65068763.

Pievienotie faili