Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldības” Ogres novada būvvalde pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2020-4 “Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību nekustamajā īpašumā Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres nov.; Kalna prospekts 9B, Ogre, Ogres nov.” par publiskas apspriešanas nepieciešamību.

Būvniecības iecere paredz dzīvojamās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 74010030014002, pārbūvi par mācību iestādi nekustamajā īpašumā Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres novads; Kalna prospekts 9B, Ogre, Ogres novads.