Ogres novada pašvaldība

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu, ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde būvniecības lietā Nr.BIS-BL-502234-10388 (skatīt: https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions) pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2022-25 “Par publiskās apspriešanas nepieciešamību dzīvojamās ēkas pārbūvei par viesnīcu Rīgas ielā 41, Ikšķilē, Ogres nov.”

Būvniecības iecere paredz dzīvojamās ēkas pārbūvi par viesnīcu un vīna pagraba būvniecību nekustamajā īpašumā ar kadastra apz. 74050010555.