suntažu tirgus

Būvniecības ieceres prezentācija tirgus laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Tirgus placis", Suntažu pag., Ogres nov., notiks 2019.gada 18.jūnijā plkst. 17:00 Suntažu pagasta pārvaldes ēkas Mazajā zālē, 3. stāvā, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov.

Pamatojoties uz 2019.gada 6.jūnijā lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2019-1015 par publiskās apspriešanas uzsākšanu tirgus laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Tirgus placis", Suntažu pag., Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde 2019.gada 10.jūnijā uzsāk publisko apspriešanu.

Publiskā apspriešana norisinās: no 2019.gada 10.jūnija līdz 8.jūlijam.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem iespējams:

  • Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
  • Suntažu pagasta pārvaldes ēkas foajē, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov., Suntažu pagasta pārvaldes darba laikā.

Atsauksmes var iesniegt: no 2019.gada 10.jūnija līdz 8.jūlijam (pasta zīmogs)

Pievienotie faili