Ogres novada pašvaldība izbūvēs gājēju celiņu Kranciema ielas posmā no Mednieku ielas līdz Zaķu ielai, Ogrē.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,, Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

  • Parastās egles, kur stumbra diametrs ir 30, 30, 50, 15, 50, 55 un 40cm (septiņas gab.);
  • Parastās priedes, kur stumbra diametrs ir 60 un 80 cm (divas gab.).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.08.2020. līdz 04.09.2020. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 04.09.2020.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceri var klāt pievienotajās datnēs.

Pievienotie faili