Kontakti

strautins [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Lapu iela 9, Parka iela 1, Ogre, Ogres novads, LV - 5001

Darbinieki

Baiba Rožkalna

Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" vadītāja
baiba.rozkalna [at] ogresnovads.lv
Strautiņš

Pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” ēka Lapu ielā 9 celta 1980. gadā. Atjaunotās Latvijas sākumā te darbojās Ogres privātskola. 2005. gadā “Strautiņš” savu darbību atsāka kā pirmsskolas izglītības iestāde ; sākotnēji vienā korpusā, pēc tam arī visā Lapu ielas 9 ēkā. 2018.gadā tika renovēta un pielāgota pirmsskolas vajadzībām Parka ielas 1 ēka, kas 1965. gadā tika celta kā bērnudārzs, bet gadu gaitā ēka bija pielāgota dažādu pakalpojumu nodrošināšanai.

Izglītības iestādes misija – Mūsdienīga, uz attīstību vērsta izglītības iestāde ar labvēlīgu vidi un apstākļiem jebkuram izglītojamam, ņemot vērā katra individualitāti, kurā ikviens izglītojamais attīsta savu potenciālu, veidojoties par drošu, radošu, uzņēmīgu, prasmīgu, sevi un citus cienošu personību, attīstot individuālās spējas un prasmes dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Aizrautīgs, radošs, patstāvīgs, veiksmīgs, zinātkārs izglītojamais. Mūsdienīga, uz attīstību vērsta izglītības iestāde, kurā ikviens izglītojamais attīsta savu potenciālu, veidojoties par drošu, radošu, uzņēmīgu, prasmīgu, sevi un citus cienošu personību. Izglītojamais ir darītājs un radošs pētnieks ar vēlmi patstāvīgi izzināt apkārtējo pasauli mijiedarbībā ar citiem