Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekts “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (TRUST2INTEGRATE) apstiprināts Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas ietvaros. Vadošais partneris: Ogres novada…
  Projekta nosaukums Madlienas tirgus laukuma izveide   Iesniedzējs   Ogres novada pašvaldība   Projekta mērķis   …
  Ogres novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31…
  Vadošais partneris: Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs” Projekta partneri:  Latvijā: Vidzemes Tūrisma asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Saldus novada pašvaldība, Ventspils muzejs, Rīgas plānošanas reģions, Olaines…
  ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta finansējums  23 618 666 …
  Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm. Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis…
  Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 Ogres novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Izglītības valsts kvalitātes dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr…
  Projekta īstenotājs         Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas…
  Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs Īstenošanas laiks…
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. pasākuma “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros 2021…