Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums

Madlienas tirgus laukuma izveide

 

Iesniedzējs

 

Ogres novada pašvaldība

 

Projekta mērķis

 

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu tirgus laukumu Madlienas ciemata centrā, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību vietējās rīcības grupas teritorijā un Madlienas reģionālo attīstību.

 

Projekta numurs

Nr. 22-04-AL02-A019.2103-000001

 

Finansējuma avots

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Projekta budžets

 

Projekta kopējās izmaksas ir 156 762,48 EUR, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 70 000 EUR. ELFLA atbalsta finansējums ir 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas un  Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība.

 

Galvenās aktivitātes

 

Labiekārtot Madlienas tirgus vietu – noņemt veco asfaltbetona seguma virskārtu, uzklāt jaunu asfalt betonu, uzstādīt 5 zaļā tirgus kioskus – tirdzniecības vietas. Būvdarbu apjomos ietilpst arī velo novietnes nojume ar velo statīviem, soliņi, atkritumu tvertnes , slita zirgu piesiešanai un informācijas stends. Teritorijai tiks veikta arī apzaļumošana.

 

Projekta rezultāts

 

Labiekārtots Madlienas ciema centrs un izveidots tirgus laukums kas nodrošinās 5 tirdzniecības vietas, saglabāta darba vieta.

 

Projekta ilgums

 

09.05.2022.-28.09.2023.

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Madlienas tirgus laukuma atklāšana 16.06.2023