Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” ietvaros no 2021. gada vasaras vidus līdz 2022. gada novembra beigām tika īstenotas vairākas aktivitātes, kas pilnveidoja tūrisma…
  Statuss:
  Atvērts
  Projekta ietvaros paredzēts veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un pārbūvi ēkai Skolas ielā 4, Ikšķilē, paredzot, ka tajā darbosies doktorāts ar ģimenes ārstu un citu ārstu praksēm, Ikšķiles bibliotēka un citas iestādes, tādējādi attīstot…
  Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projektā paredzētās darbības ietver apgaismojuma tīkla izbūvi vairākas ielās Ikšķiles pilsētā – Ezeru ielā no Līvu ielas līdz Saltupes un Silaziedu ielu krustojumam, kā arī Māras, Ādama, Lupīnu un Ausekļa ielā, tādejādi uzlabojot ielu apgaismojuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis ir izveidot torņveida dizaina objektu – bāku – uz aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā, tādējādi attīstot aizsargmola rekreācijas teritoriju. 20 m augstā torņa konstrukcija tiks veidota kā metāla karkass ar…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis ir veikt ēkas Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūvi, izveidojot Ogres novada jauniešu māju, kurā darbotos Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Ogres novada jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas. Atbilstoši iecerētajam, Ogres…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis ir kvalitatīvi un estētiski uzlabot degradēto parka teritorijas vidi ap publisko ēku sektoru, paplašinot iedzīvotāju rekreācijas iespējas. Projekta ietvaros tiks attīstīta sporta pakalpojumu infrastruktūra, atjaunojot 20. gadsimta…
  Statuss:
  Atvērts
  Projekta ietvaros iecerēts bijušo sūkņu staciju Rīgas ielā 45, Ogrē, pārveidot par jaunu izziņas un tūrisma infrastruktūras objektu un attīstīt to kā Ogres reprezentācijas vietu, kas simbolizē Ogri kā modernu, inovatīvu un plaukstošu kūrortpilsētu. …
  Statuss:
  Atvērts
  Projekta ietvaros tiek veikta vēsturiskās Taurupes muižas klēts pārbūve, atjaunojot vietējās nozīmes kultūras pieminekli, sakopjot degradētu vidi un uz Ogres Vēstures un mākslas muzeja krātuvē esošo Vilhelma  Purvīša gleznu, vēsturisko materiālu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta ietvaros veikta vietējā arhitektūras pieminekļa – bijušās sanatorijas “Ogre” (Gaismas prospektā 2/6, Ogrē) – ieejas vestibila atjaunošana, kā arī tam piegulošās teritorijas labiekārtošana. Projekta rezultātā uzlabota ēkas vestibila…