Statuss:
Atvērts
Jauna bērnudārza celtniecībai paredzētā vieta Lielvārdē, Avotos, Riekstu ielā 2

Projekta ietvaros plānota jauna bērnudārza celtniecība Lielvārdē, Avotos, Riekstu ielā 2, pretī Lielvārdes pamatskolai (1834 m2 platībā).

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde 120 bērniem (6 grupas). Papildus ēkas izbūvei ir paredzēta arī teritorijas labiekārtošana – gājēju celiņu un laukumu, apgaismojuma, rotaļu laukumu un nojumes izbūve, kā arī apzaļumošanas veikšana.

Īstenojot projektu, Lielvārdē būtiski samazināsies rinda uz vietu bērnudārzā, kā arī tiks atslogots esošais Lielvārdes bērnudārzs "Pūt vējiņi!"; uzlabosies pakalpojuma pieejamība un bērnu psihoemocionālais stāvoklis, jo tiks nodrošināta pirmsskolas izglītība tuvāk bērna dzīvesvietai.

Projekta finansējums

Projekts akceptēts ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija rīkojumu Nr. 491 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”.

Investīciju projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 4 674 193,53 eiro (ar PVN), tai skaitā aizņēmums no Valsts kases 2 640 000,00 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2 034 193,53 eiro.

Izpildītāji

Būvprojektu izstrādājusi SIA “LBFT” (līguma summa 30 480,00 eiro bez PVN). Būvdarbus objektā veic SIA “CMB&NEWCOM” (līguma summa 3 845 731 eiro bez PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA “LATVIJAS BŪVUZRAUGS” (līguma summa 8 800,00 eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika uzsākta 2023. gada sākumā, saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2024. gada maijam.

Jaunās bērnudārza ēkas vizualizācija
Lielvārde
Lielvārde bērnudārzs vizualizācija
Jauna bērnudārza celtniecība Lielvārdē