Statuss:
Atvērts
Kaibalas skolas pārbūve 02.2023.

Projekta mērķis ir veikt bijušās Kaibalas skolas ēkas pārbūvi, ierīkojot tajā pirmsskolas izglītības iestādi.

Ēkā “Kaibalas skola” jau iepriekš darbojies bērnudārzs, bet pēc negatīva Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma saņemšanas tas tika aizvērts. Kaibalas skolas ēkā plānots novērst biroja norādītos trūkumus un pielāgot ēku bērnudārza vajadzībām ar Montesori apmācības metodiku.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā ir plānots atjaunot bijušās Kaibalas skolas ēkas vizuālo un uzlabot tās tehnisko, kā arī energoefektīvo stāvokli. Sākuma posmā ēkas 1. stāvā plānots ierīkot 2 grupiņas, kur katrā būtu 18 audzēkņi. Ēkai ir paredzēti vairāki energoefektivitātes pasākumi (logu, durvju nomaiņa, gaisa apmaiņas sistēmas izveidošana, apkures sistēmas un siltummezgla pilnveidošana), ēku paredzēts nosiltināt no ārpuses. Ēkai ir pagraba telpas, kur tiks atjaunots virtuves mezgls ar palīgtelpām, kā arī ēdamzāle. Ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība. Plānots veikt arī labiekārtošanas darbus (bruģēti/asfaltēti laukumi, gājēju celiņi, brauktuves daļas, vides pieejamības nodrošināšanai izbūvēts panduss, kā arī izbūvēts āra apgaismojums). Bērniem tiks izbūvēts jauns rotaļu laukuma komplekss.

Projekta finansējums

Projekts akceptēts ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija rīkojumu Nr. 491 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”.

Investīciju projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 1 668 255,07 eiro (ar PVN), tai skaitā aizņēmums no Valsts kases 704 000,00 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 964 256,00 eiro.

Izpildītāji

Būvprojektu izstrādājusi un autoruzraudzību nodrošina SIA “KPB Projektētājs.lv” (līguma summa 19 949,49 eiro bez PVN). Būvdarbus objektā veic SIA “KUUM” (līguma summa 1 355 099,95 eiro bez PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA "Visi nekustamie īpašumi" (līguma summa 9885 EUR eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika uzsākta 2023. gada sākumā, saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2023. gada 24. novembrim.

Lielvārde
Lielvārde bērnudārzs vizualizācija
Kaibalas skolas pārbūve 02.2023.
Bijušās Kaibalas skolas pārbūve 09.2023.