Statuss:
Atvērts
Ēkas “Viļņi”, Ķeipenē, pārbūves darbi

Projekta ietvaros tiek veikta Ķeipenes pagasta centrā esošās ēkas “Viļņi” telpu grupu atjaunošana un pārbūve par multifunkcionālu centru.

Ēkai plānots veikt jumta nomaiņu, apkures ierīkošanu, 1. stāvā izveidot pašdarbības kolektīvu mēģinājuma un jaunrades telpas, ģērbtuves, telpas rekvizītu un tautas tērpu glabāšanai, savukārt 2. stāvā ierīkot izstāžu zāli vairākām tematiskajām ekspozīcijām un semināru telpas, attīstot pašvaldības kultūras pakalpojumu infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

Projekta finansējums

Projekta realizācijai ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” un Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”.

Ministru kabineta apstiprinātā investīciju projekta “Ēkas “Viļņi” Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres nov., pārbūve par daudzfunkcionālo centru” kopējās izmaksas ir 412 514,17 eiro, t.sk.  valsts  budžeta piešķirtais finansējums 342 573,62 eiro (83,05%) un pašvaldības līdzfinansējums 69 940,55 eiro (16,95%).

Izpildītāji

Būvprojektu izstrādājusi un autoruzraudzību nodrošina SIA “VV PROJEKTS” (līguma summa 5500 EUR eiro bez PVN). Būvdarbus objektā veic pilnsabiedrība “PN Būve” (līguma summa 422 585,81 eiro bez PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA "Visi nekustamie īpašumi" (līguma summa 9985,65 eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika uzsākta 2022. gada jūlijā. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi jāpabeidz līdz 2023. gada septembra beigām.

“Viļņu” mājas pārbūves darbi Ķeipenē 23.04.2023.
Video