Statuss:
Atvērts
Ēkas Skolas iela 4, Ikšķilē, vizualizācija

Projekta ietvaros paredzēts veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un pārbūvi ēkai Skolas ielā 4, Ikšķilē, paredzot, ka tajā darbosies doktorāts ar ģimenes ārstu un citu ārstu praksēm, Ikšķiles bibliotēka un citas iestādes, tādējādi attīstot pakalpojumu infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

Ēkas pārbūvi paredzēts realizēt 2 kārtās. Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam, 1. kārtā paredzēts izbūvēt doktorātu ar kabinetiem, palīgtelpām un uzgaidāmām zonām piecām ģimenes ārstu praksēm un diviem speciālistu kabinetiem. Savukārt 2. kārtā ēkas divstāvu apjomā paredzētas telpas bibliotēkai 60-80 apmeklētājiem. Bibliotēkas vestibils 1. stāvā ir saistīts ar tūristu informācijas centru un pašvaldības klientu apkalpošanas centru, un ir izmantojams arī konferenču un izstāžu zāles, kā arī bāriņtiesas un pašvaldības arhīva apmeklētāju vajadzībām. Šajā zonā atrodīsies arī garderobe un sanmezgli. No vestibila uz bērnu bibliotēku un lasītāju zonu 2. stāvā plānotas atklātas kāpnes. 3. stāvā paredzēta lasītava / sapulču telpa un jumta lasītava. Esošajā kāpņu telpā paredzēts iebūvēt jaunas kāpnes un liftu gan apmeklētāju, gan inventāra un grāmatu pārvietošanai. Esošajā ēkas pagrabstāvā plānots izvietot tehniskās telpas. Tiks veikta arī ēkas siltināšana un citi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.

Pie ieejas doktorātā no Stacijas ielas plānots apzaļumots pagalms ar kāpnēm uz pagrabu un 1. stāva telpām, kā arī panduss bērnu ratu ērtākai uzstumšanai. Gar Skolas ielu paredzēta plaša terase ar nojumi, ar ieejām bibliotēkas un biroju daļā, muzeja telpā un doktorātā. Uz terases iespējams rīkot arī pilsētniekiem pieejamus sabiedriskus pasākumus. Pie terases plānotas plašas kāpnes un divi pandusi, no tiem viens atbilstoši vides pieejamības prasībām.

Gājēju celiņiem, terasei un piegulošajiem trotuāriem plānots betona bruģa segums, autostāvvietām – asfaltbetona segums. Tiks veikta teritorijas apzaļumošana, kā arī uzstādīti dažādi labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu urnas, velonovietnes, dekoratīvo augu kastes.

Projekta finansējums

Projekta realizācijai ir piešķirts valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”.

Ministru kabineta apstiprinātā investīciju projekta “Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru” kopējās izmaksas ir 3 367 634,42 eiro, t.sk.  valsts  budžeta piešķirtais finansējums 1 312 878,88 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2 054 755,54 eiro.

Pašvaldība segs arī ar būvuzraudzību un autoruzraudzību saistītās izmaksas.

Izpildītāji

Būvdarbus objektā veiks SIA “JC” (līguma summa 2 783 168,95 eiro bez PVN). Autoruzraudzību nodrošinās SIA “Firma L4” (līguma summa 17 600 eiro bez PVN), bet būvuzraudzību – SIA “Vires” (līguma summa 24 000 eiro bez PVN).

Īstenošanas periods

Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Ēkas Skolas iela 4, Ikšķilē, vizualizācija
Ēkas Skolas iela 4, Ikšķilē, vizualizācija
Skolas iela 4 Ikskile 19082022
Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, foto