Statuss:
Noslēdzies
Jumpravas estrāde pēc atjaunošanas

Projekta mērķis ir atjaunot Jumpravas brīvdabas skatuvi un tai piegulošo teritoriju, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi pagastā un kultūras pakalpojumu efektivitāti.

Būvniecības darbi sadalīti trīs kārtās – estrādes rekonstrukcija, kafejnīcas un skatītāju zonas rekonstrukcija, kā arī teritorijas labiekārtošana (tai skaitā atjaunojot arī volejbola un basketbola laukumus).

Rekonstrukcijas darbu ietvaros veikts dalībnieku garderobju telpu kosmētiskais remonts, atjaunotas laukakmeņu atbalsta sienas, kāpnes un asfalta segums, izveidota vieta kafejnīcai. Pēc pārbūves Jumpravas estrādē ir 310 sēdvietas, skatītāju zonas pirmā rinda paredzēta cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Veikta estrādes teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana, izbūvētas pastaigu takas un bruģēti gājēju celiņi, gar celiņiem izvietoti soliņi un atkritumu urnas. Atjaunots arī basketbola un volejbola laukums, ap sporta laukumiem izbūvēta sēta, pie basketbola laukuma uzstādīts papildu apgaismojums.

Projekta finansējums

Investīciju projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 994 200,30 eiro (ar PVN), ko nodrošina Ogres novada pašvaldība.

Izpildītāji

Būvprojektu izstrādājusi un autoruzraudzību nodrošina SIA „Energo Rīga Serviss”. Būvdarbus objektā veic Personu apvienība “RTS” (līguma summa 549 468,14 eiro bez PVN). Būvuzraudzību nodrošina “SIA Akorda”.

Īstenošanas periods

Projekta realizācija tika uzsākta 2022. gada septembrī, saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi tika pabeigti līdz 2023. gada 9. jūnijam.

Jumpravas estrādes rekonstrukcija
Jumpravas estrādes foto no putna lidojuma 10.maijā
Jumpravas estrādes atklāšana 09.06.2023