Datums 11. janvāris, 2018
Laiks10.10
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē
Ogres novada pašvaldības domes

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

notiek 2018.gada 11.janvārī pulksten 10.10

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.

3.1.    Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2018.gadā. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10

3.2.   Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Reinholde pulksten 10.15

 

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Mangulis