Datums 8. februāris, 2018
Laiks9.25
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē
Ogres novada pašvaldības domes

Finanšu komitejas sēde

notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 9.25

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

2.      Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.   Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā Vidzemes reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju radošais konkurss”. Ziņo I.Ošiņa pulksten10.15

2.2.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai personai dalībai riteņbraukšanas treniņnometnē Finale Ligure Itālijā. Ziņo I.Švēde pulksten 10.20

2.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25

2.4.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada bērnu un jauniešu centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25

2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25

2.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25

2.7.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.30

 

Papildus iekļaujamie jautājumi:

  1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
  2. Par atbalstu Krapes evaņģēliski luteriskajai draudzei. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.40
  3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai personai dalībai starptautiska mēroga sacensībās Austrijā “Pasaules jauniešu kauss”. Ziņo I.Švēde pulksten 10.45
  4. Par saistošo noteikumu “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs pulksten 10.50

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                  E.Helmanis