Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laiku (saistošie noteikumi Nr. 30/2023; spēkā no 30.12.2023.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā (saistošie noteikumi Nr. 31/2023; spēkā no 08.03.2024.)

Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ogres novadā (saistošie noteikumi Nr. 9/2024; spēkā no 09.04.2024.)

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
20/2010 Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā 22.09.2010.
Grozījumi
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2014
7/2014 Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2010 „Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” 25.04.2014
2013
21/2013 Grozījumi 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā ” 01.01.2014
2010
42/2010 Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 20/2010 "Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā" 01.12.2010.