Kontakti

jvsk [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Mālkalnes prospekts 43, Ogre, LV-5001

Mājas lapa: www.jvsk.lv

Direktors Aleksandrs Horuženko

Jaunogres vidusskola

Sākumskolas klases (Zilokalnu pr.14), tālr. +371 65023047

Jaunogre… Zilie kalni ar tumšzaļo egļu mieru un stalto priežu vilinājumu… Mālkalnes un Zilokalnu daudzstāvu namu dzīvojamais rajons… Tieši te, klusā, ērtā pilsētas rajonā, atrodas Ogres pilsētas Jaunogres vidusskola. Tā ir izglītības saliņa ar sakoptu dzīvžogu, puķu dobēm, ābeļu baltumu pavasarī.

Skola darbu sākusi 1972. gadā, par to skolēni savākuši daudz interesantu materiālu skolas muzejam.

Pirms piecpadsmit gadiem skola paplašinājās, tās pārziņā ir vēl viena ēka (bijušais bērnudārzs), kurā darbojas sākumskola, Zilokalnu pr. 14

Jaunogres vidusskola ir krievu mācībvalodas skola. Skolā strādā prasmīgs, saliedēts kolektīvs, tai skaitā psihologs, sociālais pedagogs, logopēds.

Skolā mācās 607 skolēni. Skolēnu nacionālais sastāvs ir diezgan raibs – krievi, latvieši, baltkrievi, poļi, ukraiņi, lietuvieši, azerbaidžāņi, armēņi, ebreji u.c. tautību pārstāvji.

Skolā tiek realizētas šādas programmas:

  • pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121);

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021);

  • vispārējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (31013021).

Jaunogres vidusskolā tiek piedāvāts plašs interešu izglītības programmu klāsts:

  • Kultūrizglītības programmu bloks: vokālais ansamblis, teātra studija, koris, literārais almanahs.
  • Sporta izglītības programmu bloks: volejbols, kustību rotaļas, handbols, futbols, tautas bumba.

  • Jauniešu iniciatīvas programmas: skolas muzejs, skolas avīze.

  • Skolēnu zinātniski-pētnieciski interešu grupas matemātikā, fizikā, ķīmijā, ekonomikas pamatos.

Interešu izglītības pulciņu darba mērķi: sekmēt ikviena skolēna individuālo vajadzību un vēlmju īstenošanu, spēju un talantu attīstīšanu.

Audzināšanas programmas ietvaros tiek realizēta programma „Sadarbība ar vecākiem”, organizējot Vecāku kluba nodarbības, tiek organizētas tematiskās vecāku sapulces un vecāku lektoriji, kopīgi skolotāju, skolēnu un viņu vecāku pasākumi – gan sporta pasākumi, gan intelektuālie konkursi, gan kopīgi atpūtas vakari un citi pasākumi.

Jaunogres vidusskola vienmēr ir lepojusies ar savām tradīcijām, tādām kā Teātra festivāls, jauno talantu konkurss „Pavasara lāse”, intelektuālā spēle „Kas? Kur? Kad?”, vecāko klašu skolēnu Diskusiju klubs, skolas labāko skolēnu un rajona, valsts olimpiāžu uzvarētāju forums un daudzām citām.

Jaunogres vidusskola piedalās arī dažādos Eiropas integrācijas projektu pasākumos un konkursos, realizē ES projektus:

  • Comenius programmas ietvaros tiek realizēts sadarbības projekts ar Lietuvas, Turcijas un Francijas skolām;

  • piecu Latvijas skolu sadarbības projekts ar Fazer maiznīcu „Spēkavots Druva”.

Skolas moto: "Mūsu gars tiecas uz priekšu, tiecas jaunradīt, atklāt, meklēt!"

Iekšējas kārtības noteikumi