Kontakti

ogres1vsk [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Zinību iela 3, Ogre, LV - 5001

Mājas lapa: www.ogres1v.lv

Ogres 1.vidusskola

Ogres 1. vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (21011111)

  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (21011812)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

  • Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (23011112)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  (31011011)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011012)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013)

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  (31013011)

  • Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma (36011012).