Kontakti

ogres1vsk [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Zinību iela 3, Ogre, LV - 5001

Darbinieki

Ilze Butevica

Ilze Butevica

Ogres 1. vidusskolas direktore
ilze.butevica [at] ogresnovads.lv
Ogres 1.vidusskola

Dibināta 1919. gadā, Ogres 1. vidusskola piedāvā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas Ogres un tās apkaimes iedzīvotājiem. Skola nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību skolēniem ar dažādām spējām un interesēm.

Ogres 1. vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (21011111)

  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (21011812)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

  • Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (23011112)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  (31011011)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011012)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013)

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  (31013011)

Skolas misija

Skola ir vieta katra skolēna izaugsmei un labsajūtai, kurā kļūt par zinātkāriem, mērķtiecīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem cilvēkiem. 

Skolas moto izteikts Viļa Plūdoņa vārdiem: "Es kāpt gribu kalnā visaugstākā, ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā!". 

Skolas vīzija

"Skola, kuru izvēlas." Šie vārdi liek attīstīties katru gadu, sekot līdzi inovācijām un sniegt izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem labāko.

Skolas vērtības 

Zinātkāre. Mērķtiecība. Atbildība. Draudzīgums.