Kontakti

suntazi_vsk [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV 5060

Darbinieki

Mārtiņš Leja

Mārtiņš Leja

Suntažu vidusskolas direktors
martins.leja [at] ogresnovads.lv

Nodaļas

Suntažu vidusskola

 Suntažu vidusskola īsteno:

  • pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);

  • pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);

  • pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 31011011);

  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);

  • speciālās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01015611);

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).

Video par skolas 95. jubileju