Ministru kabineta noteikumi Nr. 26 (07.01.2021.)  “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kas izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 6. panta trešo daļu.

Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi.