Izglītība Ziņas, jaunumi
Titulbilde

Aicinām 1.-6.klašu skolotājus piedalīties Ogres novada Izglītības pārvaldes un LU Starpnozaru Izglītības Inovācijas centra kopīgi rīkotajā Sākumskolas skolotāju metodiski praktiskajā konferencē “Mācām skolēnus domāt dziļāk” “STEM SKOLĀ. UZDRĪKSTOS, DOMĀJU, RADU!”, 2021. gada 22. oktobrī 9.00-15.30. 

Konference norisināsies Zoom platformā (saiti dalībnieki saņems uz savu e-pasta adresi).

Īsa anotācija: Konferences sākuma daļā, STEM kontekstā, kopīgi domāsim un analizēsim to, ko nozīmē mācīt skolēnus domāt dziļāk, kā to varam ieraudzīt izmantojot datus un tajos balstīt mācīšanās plānošanu. Vai un kā noticam tam, ka katrs skolēns var un kā atbalstām skolēnu mācīšanos un iedziļināšanos. 2.daļā - darbnīcās apskatīsim labās prakses piemērus, kā veidot uzdevumus skolēnu izpratnes padziļināšanai, kā mācām prasmes un attīstām skolēnu spēju rīkoties arī jaunās un nezināmās situācijās, kā prasme skaidrot un argumentēt palīdz attīstīt skolēnu izpratni.  

Pieteikuma anketu atradīsiet savā izglītības iestādē.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 19.oktobrim.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde.