Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Aicinājums piedalīties vizuālās identitātes un saukļa izstrādē

2021. gadā gada pašvaldības apbalvojumiem Ogres novada iedzīvotāji tiks nominēti atbilstoši katra bijušā novada – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – pašvaldības domes noteiktajai  kārtībai.

Šobrīd Ogres novada pašvaldība aicina līdz 2021. gada 8. novembrim pieteikt pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumam “Gada ogrēnietis 2021”. Šim apbalvojumam var pieteikt Ogres pilsētas, Krapes, Ķeipenes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Lauberes, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagasta iedzīvotājus, kuri 2021. gadā snieguši nozīmīgu ieguldījumu Ogres novada attīstībā vai sabiedriskajā dzīvē.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2016. gada 22. decembrī apstiprinātā Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma 3.1. punktu titula “Gada ogrēnietis” pretendentus var pieteikt šādās nominācijās:

 • sabiedriskais darbs;
 • izglītība;
 • kultūra;
 • sports;
 • uzņēmējdarbība;
 • medicīna;
 • labdarība;
 • starptautiskā sadarbība;
 • sociālais darbs.

Ierosinājumā par personas apbalvošanu jānorāda: apbalvošanai ieteiktās personas vārds, uzvārds, nodarbošanās, to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvošanai.

Pretendentus apbalvojumam var pieteikt:

 • sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv;
 • sūtot pieteikumu pa pastu, adrese Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001;
 • iesniedzot pieteikumu pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē;
 • iesniedzot pieteikumu kādā no Ogres novada pagasta pārvaldēm;
 • aizpildot anketu interneta vietnē

Anonīmi pieteikumi un pieteikumi bez pamatojuma par apbalvošanai izvirzītās personas ieguldījumu vai sasniegumiem attiecīgajā jomā netiks izskatīti.

Par apbalvojuma “Gada ogrēnietis 2021” pasniegšanas vietu un laiku katram šī apbalvojuma ieguvējam tiks paziņots personīgi.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ogres novada pašvaldībai līdz 2022. gada jūnijam ir jāizdod jauni, vienoti saistošie noteikumi, kas būs spēkā visā jaunā Ogres novada teritorijā. Ņemot vērā minēto, Ogres novada pašvaldība ir uzsākusi darbu arī pie vienotiem Ogres novada pašvaldības apbalvojumu noteikumu projekta izstrādes, un jau 2022. gadā pašvaldības apbalvojumiem varēs pieteikt ikvienu jaunā Ogres novada iedzīvotāju, kurš būs sniedzis nozīmīgu ieguldījumu jaunā Ogres novada attīstībā vai sabiedriskajā dzīvē.