Ogresgala tautas nams

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “tiptip.lv” organizē senioru un cilvēku ar īpašam vajadzībām radītu produktu tirdzniecību, kam nepieciešama telpa – noliktava, kurā produkciju uzglabāt.

SIA “tiptip.lv” ar savu darbu veicina senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām radīto produktu realizāciju, viņu ienākumu palielināšanos un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Līdz šim uzņēmums SIA “tiptip.lv” nomāja telpas Ogresgala tautas nama ēkā. Taču, līdz ar Sabiedriskā labuma statusa iegūšanu, tika izteikts lūgums piešķirt nomājamo telpu bezatlīdzības lietošanā.

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 17. jūnijā pieņemts lēmums no šī gada 1. jūlija uz trim gadiem nodot sociālajam uzņēmumam SIA “tiptip.lv” bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogres nov., telpu Nr.1 ar kopējo platību 11,8m2.

Nododot telpas bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam, pašvaldība sniedz atbalstu ne tikai konkrētam uzņēmumam, bet arī veicina sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā kopumā.