Jauniešiem Ziņas, jaunumi
Lec

Šajā vasarā biedrība “Piedzīvojuma Gars” sadarbībā ar novada pašvaldību realizē projektu “L.E.C.- treniņš nākotnei bez robežām”, kura ietvaros rīko pilnībā apmaksātu  L.E.C izaugsmes programmu jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri dzīvo un, vai mācas Ogres novadā.

Programmas galvenais mērķis ir atbalstīt jauniešus apzināties savas vērtības, sasniegt uzstādītos mērķus un celt savas sadarbības spējas, izmantojot āra dzīves un pieredzes izglītības metodes 

Projekts ““L.E.C.- treniņš nākotnei bez robežām”  sastāv no divām daļām:

  • Līderības apmācības “L.E.C” no 8. - 12. augustam, kur 5 dienas jaunieši pavadīs,organizācijas lauku apmācību bāzē pie dabas, lai kopā ar citiem vienaudžiem izzinātu sevi un apkārtējos cilvēkus, lai uzstādītu gan individuālos, gan kopējos mērķus un rastu jaunus veselīgus un personības spēcinošus ieradumus. Apmācībās izmantosim gan zemās, gan augstās virvju aktivitātes, dažādus komandu saliedējošos un komunikācijas uzdevumus, kā arī individuālos procesus pašapziņas spēcināšanai.
  •  Pēctecības izaicinājums ir 6 mēnešu periods pēc apmācībām, kura laikā jaunieši ieviesīs savā vidē vēlamās pārmaiņas, realizējot dažādas aktivitātes savā novadā kopā ar citiem programmas dalībniekiem un “Piedzīvojuma Gars” komandu. To visu noslēgsim ar 2 dienu noslēguma pasākumu.

Vairāk informācija un pieteikšanās anketa: http://www.piedzivojumagars.lv/lecogre2.html
Pasākuma FaceBook saite: https://fb.me/e/1mIA9YdcB

Pieteikšanās atvērta līdz 6. augustam vai līdz visas dalības vietas aizņemtas.

Programmu īsteno biedrība Piedzīvojuma Gars, kuras galvenais mērķis ir veicināt pieredzes un piedzīvojuma izglītību Latvijā. Tas tiek paveikts ļoti dažādos veidos, sākot no nakts stratēģisko spēļu, laivu braucienu, pārgājienu, stāstu vakaru organizēšanas līdz saliedējošo klases ekskursiju un jauniešu personīgās izaugsmes un līderības apmācību vadīšanu. Vairāk informāciju var atrast: www.piedzivojumagars.lv

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Informaciju sagatavoja Biedrība “Piedzīvojuma Gars”.

Lec ansamblis