Jauniešiem Ziņas, jaunumi
Titulbilde

Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darba komanda izstrādājot vienotu brīvprātīgā darba sistēmu Ogres novadā aicina sabiedrību iesaistīties šī procesa izveidē! Brīvprātīgā darba uzskaite un veiksmīga sadarbība starp brīvprātīgā darba devēju, brīvprātīgo un koordinatoru ir nozīmīga veiksmes atslēga sistēmas ieviešanā.

Brīvprātīgais darbs – iespēja visa vecuma cilvēkiem veikt fizisku vai intelektuālu sabiedrisku darbu bez atlīdzības, lai veicinātu kopēju sabiedrības attīstību. Jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Jaunieši, kas veic brīvprātīgo darbu, pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugušo dzīvei, skolā un ārpus skolas iegūtās zināšanas pielietojot praksē.

Ogres novadā ir izstrādāti un apstiprināti noteikumi "Par brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā" - noteikumi nosaka vienotu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt biedrībām un nodibinājumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī sociālajiem uzņēmumiem.

Anketa: https://forms.gle/n1xwK7j4nR7Fjacp6

Vairāk par brīvprātīgā darbu iespējām var uzzināt Ogres novada Izglītības pārvaldē: