Sociālā palīdzība Ziņas, jaunumi
Sociālais dienests

Mājsaimniecībām, kurām ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, vai mājsaimniecības, kas par maznodrošinātām atzītas atbilstoši Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izziņas, kuras derīguma termiņš ir 2021.gada 31.oktobris, tiek pagarinātas līdz 2022. gada 28. februārim uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. Mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Mājsaimniecība, kurai pirmreizēji nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā VĒRŠAS ATTĀLINĀTI.

 • Iesniegumus materiālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanai var iesniegt izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastītes, kuras novietotas Ogres novada Sociālā dienesta ēkā (Upes prospektā 16, Ogrē) pie ieejas un pagastu pārvalžu ēkās vai sūtot uz e-pastu ogressd@ogresnovads.lv.
 • Iesniegumu veidlapas iespējams saņemt Ogres novada Sociālā dienesta ēkā Upes prospektā 16, Ogrē, pie centrālās ieejas, pagastu pārvalžu ēkās vai elektroniski pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv, sadaļā Veidlapas.

Sociālā dienesta klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti TIKAI neatliekamos gadījumos, krīzes situācijā vai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attālināti pēc iepriekšēja pieraksta (pie konkrētā speciālista):

 • Pirmdienās no plkst. 13:00 - 17:00
 • Ceturtdienās no plkst. 9:00 - 12:00

Ogres novada Sociālā dienesta kontaktinformācija:

Sociālās palīdzības jautājumos:

 • Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja – 65055194, 28807927;
 • Sociālās palīdzības nodaļas sociālie darbinieki – 65055196, 20365099, 65044899, 28807922, 26644365;
 • Madlienas sociālais centrs - 65055154; 28652707;
 • Suntažu sociālais centrs -  65037187, 26586088, 65059022;
 • Taurupes sociālais centrs - 65031954;

‼Tā kā pašreizējie ārkārtas situācijas ierobežojumi turpina būtiski ietekmēt sabiedrības psiholoģisko un emocionālo labsajūtu, Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem (ANĢB) un sociālie darbinieki pagastos sniedz attālinātas konsultācijas.

 • Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem vadītāja – 65022012, 29999345;
 • Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem – 65046345, 2880762;;
 • Psihologs - 26644365;
 • Madlienas sociālais centrs - 65055154; 28652707;
 • Suntažu sociālais centrs - 29142450;
 • Taurupes sociālais centrs - 65055264;

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos:

 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja – 65055195, 28816836;
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas sociālie darbinieki – 65055198, 28807868;
 • Madlienas sociālais centrs - 65055154; 28652707;
 • Suntažu sociālais centrs - 65037187, 26586088;
 • Taurupes sociālais centrs - 65055264, 65029172.

Psihologa konsultācijas notiek attālināti ar iepriekšēju pierakstu:

ĢIMENES ATBALSTA DIENAS CENTRS UZ NOTEIKTU LAIKU  ŠOBRĪD IR SLĒGTS!

Kontaktinformācija – Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles Sociālajiem dienestiem.

Ķegumā:

 • Ķeguma sociālā dienesta vadītāja – 65038898, 28321638;
 • Sociālie darbinieki Ķegumā – 65038896, 26604961;
 • Sociālie darbinieki Birzgalē – 65035985, 26100564;
 • Sociālie darbinieki Rembatē – 65055995, 26689631;

Lielvārdē:

Sociālās palīdzības jautājumos:

 • Lielvārdē: sociālā darbiniece - Vita Šile 28681269;
 • Jumpravā: sociālā darbiniece - Diāna Keiviša 26324467;
 • Lēdmanē: sociālā darbiniece - Biruta Andersone 20217629;
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos:
 • Lielvārdē: sociālā darbiniece - Sandra Strode 27332502;
 • Jumpravā: sociālā darbiniece - Diāna Keiviša 26324467;
 • Lēdmanē: sociālā darbiniece - Biruta Andersone 20217629;
 • Atbalsts ģimenēm ar bērniem:
 • Lielvārdē: sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Vineta Kļava 29109363;
 • Jumpravā: sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Marina Ivanova 26332744;
 • Lēdmanē: sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Evija Rutmane 26320144;

Psihologa konsultācijas:

 • psihologs Linda Riekstiņa Avotiņa 20266604;

Ikšķilē:

 • Sociālā dienesta kontakttālrunis 65055459;
 • Sociālā darbiniece - Agija Jaunbērziņa 26179145;
 • Sociālā darbiniece - Tatjana Marševska 20265919;
 • Sociālā darbiniece - Ilona Meijere 68625938.