Ideju konkurss

Priekšlikumu un ideju konkurss bērniem un pusaudžiem  “Vide drošām un interesantām aktivitātēm brīvā dabā". 

Konkursa mērķis: apzināt vīziju, priekšlikumus un idejas, kādus bērnu rotaļu laukumus Ogresgalā, Ciemupē un kādu aktīvās atpūtas zonu vēlas redzēt un izbaudīt paši.

Konkursa dalībnieki: radošo darbu konkursā aicināti piedalīties bērni un pusaudži.

Konkursa noteikumi: konkursā katrs dalībnieks iesniedz paša izstrādātu radošo darbu (zīmējumu, aplikāciju, fotokolāžu, skici, maketu utml.), kas ataino autora vīziju par bērnu laukumu vai aktīvās atpūtas zonu. Radošais darbs var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru. Iesniedzot darbu, jānorāda autora vārds, uzvārds un vecums. Klāt jāpievieno vecāku apliecinājums, ka drīkst publiskot iesniegtos darbus un autora personas datus.

Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt radošo darbu vienam no objektiem:

  • Ogresgala bērnu rotaļu laukums;
  • Ciemupes bērnu rotaļu laukums;
  • aktīvās atpūtas zona Ogresgalā.

Darbu iesniegšanas termiņš: darbi konkursam jāiesniedz Ogresgala pagasta pārvaldē vai Ciemupes bibliotēkā līdz 2021. gada 30. augustam.

Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu pasludināšana: iesniegtie darbi tiks izvērtēti, ņemot vērā šādus kritērijus – drošība, atbilstība konkrētai vietai dabā un oriģinalitāte.

Konkursa noslēgums: labāko darbu autoriem balvas no Ogresgala pagasta pārvaldes. Rezultāti tiks pasludināti 2021. gada 4. septembrī.

Esi radošs un aktīvs, piedalies!

Lūdz atbalstu vecākiem, dari to kopā ar brāļiem māsām!