ielu celu uzturesana sniegs

Ja iedzīvotājiem ir kādi jautājumi vai ierosinājumi saistībā ar ielu un ceļu uzturēšanu Ogres novadā, lūgums sazināties:

Ogres pilsētā un Ogresgalā: 

Uzturēšanas teritorija:  Pārogres rajons, Jaunogres rajons (robeža ir Ogres upe līdz Lašupēm un dzelzceļa līnija Jaunogrē), Ogresgala pagasts.

Uzturēšanas teritorija: Ogres pilsētas centrs un Loka ielas rajons, Lašupes.

 • VSIA Latvijas autoceļu uzturētājs –  Terēze Uzoliņa, Ogres iecirkņa darbu vadītāja, tālr. 29294120)

Uzturēšanas teritorija: A6 autoceļš (Rīgas iela – Daugavpils iela) un P5 (Tīnūžu iela); visi valsts ceļi ar apzīmējumu A, P un V.

Ikšķiles un Tīnūžu teritorijā: 

 •  galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Gatis Pušpurs, tālr. 26133519e-pasts: gatis.puspurs@ogresnovads.lv.

Bijušā Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā:

 • Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā - ceļu ekspluatācijas inženieris Andris Jankovskis, tālr. 26324333, e-pasts: andris.jankovskis@lielvarde.lv
 • Lielvārdes pilsētas gājēju ietvju tīrīšanu nodrošina SIA "LIELVĀRDES REMTE" - pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Vilnis Melkerts, tālr. 28800166, e-pasts: vilnis.melkerts@remte.lv;​
 • Jumpravas pagastā - pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Samsons, tālr. 28656372, e-pasts: aivars.samsons@lielvarde.lv;
 • Lēdmanes pagastā - pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis, tālr. 28352769, e-pasts: dzintars.laganovskis@lielvarde.lv.​

Bijušā Ķeguma novada pašvaldības teritorijā:

 • Ķeguma pilsēta - Juris Laizāns, Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs, tālr. 28087999, e-pasts juris.laizans@ogresnovads.lv.  
 • Rembates pagasts – Liene Lazdiņa, Rembates pagasta pārvaldes vadītāja, tālr. 27884206, e-pasts liene.lazdina@kegums.lv.
 • Birzgales pagasts – Inese Dilāne, Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja p.i. tālr. 26148593; e-pasts: inese.dilane@ogresnovads.lv;
 • Tomes pagasts –  Ints Skujiņš, Tomes pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 26138436, e-pasts: ints.skujins@ogresnovads.lv.

Bijušā Ogres novada pagastos:

 • Krapes pagastā  pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore, tālr. 65055715, inese.sandore@ogresnovads.lv.
 • Ķeipenes pagastā – pagasta pārvaldes ceļu fonda vadītājs Kārlis Antonovs, tālr. 2942180, karlis.antonovs@ogresnovads.lv,
 • Lauberes pagastā – pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters, tālr. 26437990, laubere@ogresnovads.lv.
 • Madlienas pagastā – komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA” vadītājs Ojārs Atslēdziņš, tālr. 29204753, ojars.atsledzins@ogresnovads.lv.
 • Mazozolu pagasts – pagasta pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs Jānis Švikstiņš, tālr. 65031951, janis.svikstins@ogresnovads.lv.
 • Meņģeles pagasts – pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa, tālr. 65029171, vija.kaulina@ogresnovads.lv.
 • Suntažu pagastā – pārvaldes vadītājs  Valdis Ancāns, tālr. 26467789, valdis.ancans@ogresnovads.lv.
 • Taurupes pagastā –  komunālās saimniecības vadītājs Voldemārs Gulbis, tālr. 26467451.

Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers stāsta, ka ziemas uzturēšanas darbi notiek atbilstoši ielu uzturēšanas klasēm, kas ir sadalītas, skatoties pēc autotransportu intensitātes. “Katrā ielā tiek saskaitītas, cik diennaktī pārvietojās automašīnas. Pēc tam izmantojam speciālas formulas, no kurām tiek noteikta, kāda ir šī uzturēšanas klase.”

Viņš atklāj, ka Ogres novada izstrādātās ceļu specifikācijas balstās uz Latvijas valsts ceļu specifikācijām. Tajās ir atrunāta katras uzturēšanas klases, sniega tīrīšanas, kaisīšanas, rievošanas u.c. darbu kārtība, un tā ir apstiprināta ar domes lēmumu.

“Pavisam ir A, B, C, D un E uzturēšanas klases un pēc tām mēs arī strādājam. Katram ziemas darbam ir noteikts, cik ilgā laikā ir jāsāk rīkoties. Ogrē un Ogresgalā ielu un ceļu uzturēšanas darbus veic ārpakalpojums.”

Pēteris Bužers uzsver, ka pirmajā vietā vienmēr ir autobusu maršruti. “Tā ir visaugstākā klase, jo cilvēkiem ir jātiek uz darbu, uz vilcienu un citur.” Savukārt pēc tam tiek pievērsta uzmanība platākajām ielām. “Tās notīrām ātrāk un tikai tad ķeramies pie mazajām ielām. Protams, daudziem iedzīvotājiem ir pretenzijas par to, ka viņu konkrētā iela tiek notīrīta tikai pēc vairākām stundām, taču tāda ir kārtība. Sākumā lielākās ielas un pēc tam pārējās. Pie tā mēs strikti pieturamies.”

Viņš norāda, ka pie mainīgiem laikapstākļiem ir noteikts, cik daudz sniegs var sasnigt līdz brīdim, kad tas ir jāsāk tīrīt. “Pēc sasnigšanas nav noteikts sniega biezums, pēc kura jāsāk tīrīšana, tomēr, ja snieg bez apstājas, tad sniega tīrīšana tiek uzsākta pie 20 centimetru sasniguma.” Savukārt, kad nāk atkusnis, tad jāmēğina noķert īstais brīdis, kurā sākt veikt darbu. “Ja no rīta ir plusos, bet pēc brīža jau piesalst, tad rīkojamies un informējam uzturētājus, lai veic apstrādi. Savukārt, ja snieg, ceļus nav jēgas kaisīt, jo tas neko nedod. Tad nogaidām, kad beidz snigt vai tiek sasniegts konkrētais sniega biezums, un tad veicam apstrādi.”

Valsts un pašvaldību autoceļi ir sadalīti pa uzturēšanas klasēm. Jāņem vērā, ka viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases.

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), B, C, D un E (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes.

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” ziemas sezonā (no 16. oktobra līdz 15. aprīlim) autoceļu pārvaldītājs nodrošina:

 • autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju brauktuvju attīrīšanu no sniega un ledus;
 • autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju brauktuvju apstrādi ar pretslīdes materiālu;
 • uz brauktuvēm ar nesaistītu segumu sasalušā vai piebrauktā sniega rievošanu;
 • ūdens novadīšanu no autoceļa seguma un nomalēm;
 • satiksmes organizācijas līdzekļu redzamību.

Autoceļu uzturēšanas prasību izpildes laiks ziemas sezonā

Nr.p. k.

Prasības

Uzturēšanas klase

A

B

C

D

E

Izpildes laiks

1.

Brauktuves attīrīšana no sniega

3 stundas

8 stundas

24 stundas

2.

Brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu

3 stundas

8 stundas

3.

Rievu izveidošana uz brauktuves sasalušā vai piebrauktā sniegā

24 stundas

4.

Ūdens novadīšana no brauktuves un nomalēm

24 stundas

72 stundas

5.

Gājēju ceļa (ietves), velosipēdu ceļa, pieturvietas, tuneļa, atpūtas vietas, stāvlaukuma attīrīšana no sniega

24 stundas

24 stundas

6.

Gājēju ceļa (ietves), velosipēdu ceļa, pieturvietas, tuneļa, atpūtas vietas, stāvlaukuma kaisīšana ar pretslīdes materiālu

24 stundas

24 stundas

7.

Satiksmes organizācijas līdzekļu attīrīšana no pielipušā sniega pastāvīgos laikapstākļos, ja ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi

24 stundas

72 stundas

72 stundas

72 stundas

96 stundas

8.

Apgaismes stabu un to stiprinājumu elementu bojājumu novēršana

2 nedēļas

2 nedēļas

9.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un saistīta seguma nomalēs

1 diennakts

5 diennaktis

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

10.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana nesaistītos segumos un nesaistīta seguma nomalēs

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši

Jāatzīmē, ka D klases autoceļu brauktuves attīrīšanu no sniega veic vismaz divas reizes ziemas sezonā, savukārt E klases autoceļu brauktuves attīrīšanu no sniega veic vismaz reizi ziemas sezonā.

Prasības autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanai

 • Saistītos segumos un nomalēs ar saistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 25 mm.
 • Bedres saistītos segumos, kā arī bruģa un dzelzsbetona segumos, kas ir dziļākas par 25 mm, pēc ziemas sezonas aizpilda:
  • A klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. jūnijam;
  • B klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 15. jūnijam;
  • C un D klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. jūlijam;
  • E klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. septembrim.
 • Plaisas saistītā segumā, kuru atvērums ir lielāks par 10 mm, pēc ziemas sezonas aizpilda:
  • A klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 15. jūnijam;
  • B klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. jūlijam;
  • C un D klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. augustam;
  • E klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 16. oktobrim.
 • Brauktuvēs ar nesaistītu segumu un nomalēs ar nesaistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 100 mm.
 • C klases autoceļiem vai to posmiem nesaistītu segumu profilēšanu un planēšanu pēc ziemas sezonas veic līdz 10. maijam.
 • Salauztu un sadrupušu betona apmaļu nomaiņu A un B klases autoceļiem vai to posmiem veic vasaras sezonā līdz 16. oktobrim.

Autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanas prasību izpildes laiks

Nr.

p. k.

Prasības

Uzturēšanas klase

A

B

C

D

E

Izpildes laiks

1.

Uz brauktuves ar saistītu segumu esošo šķembu, smilts vai citu materiālu novākšana no brauktuves un nomales

1 diennakts

5 diennaktis

2 nedēļas

2.

Vaļņu, velēnas, akmeņu un citu materiālu novākšana no brauktuves ar nesaistītu segumu un no nofrēzēta asfalta bez saistvielas pievienošanas izbūvēta seguma materiāla brauktuves

2 nedēļas

1 mēnesis

3.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un saistīta seguma nomalēs

1 diennakts

5 diennaktis

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

4.

Šķērsviļņu, kas augstāki par 30 mm, vai risu, kas dziļākas par 25 mm, novēršana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

5.

Iesēdumu un pacēlumu, kas augstāki vai dziļāki par 30 mm, novēršana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

6.

Seguma noplanēšana, ja vasaras sezonā nesaistītā segumā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres

1 mēnesis

2 mēneši

7.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana nesaistītos segumos un nesaistīta seguma nomalēs

1 diennakts

5 diennaktis

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši

8.

Nesaistīta seguma un nesaistīta seguma nomaļu iesēdumu aizbēršana

1 diennakts

5 diennaktis

2 nedēļas

1 mēnesis

9.

Saistīta seguma brauktuves raupjuma atjaunošana

1 diennakts

1 nedēļa

2 nedēļas

10.

Atšķirību novēršana, ja vasaras sezonā nomales ar nesaistītu segumu un brauktuves ar saistītu segumu savienojuma augstumu atšķirība ir lielāka par šo noteikumu 35. punktā minēto augstumu

3 diennaktis

1 nedēļa

2 nedēļas

11.

Ūdens novadīšana no brauktuves seguma un nomalēm

2 nedēļas

3 nedēļas

2 mēneši

12.

Nomales ar nesaistītu segumu nolīdzināšana, ja vasaras sezonā tajā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši