Projekta "Pumpurs" nodarbības Jaunogres vidusskolā

Jaunogres vidusskolā 2021. gada jūlijā un augustā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts "I.am.I". Projekta mērķis – veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācīja, kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību, aktivitātē “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu kompetenci un izpratni, kā pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši uzzināja, kas ir žurkas skrējiens, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Aktivitātes dienā “ES un mans ķermenis” jaunieši devās uz garšvielu ražotni “Manas garšas”, kur iepazinās ar vietējām un eksotiskām garšvielām, izbaudīja to smaržas un garšas. Jaunieši izzināja par garšvielu ietekmi uz veselību, kā arī izmēģināja pasaulē asākos čili piparus.

Šajā dienā viņi apguva veselīga dzīvesveida pamatprincipus – veidoja sabalansētu ēdienkarti un sev piemērotu  fizisko vingrinājumu plānu. Jaunieši mācījās izprast kvalitatīva ēdiena, dienas režīma un savas fiziskās formas savstarpēju saikni.

Pēdējā aktivitātes dienā jaunieši vairoja pārliecību par sevi, centās pārvarēt bailes, publiski uzstājoties, apguva labas prezentācijas prasmes.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši apguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūtu pārliecību par savām spējām, talantiem un veidotu izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinātu ticību sev un veidotu vēlmi būt aktīviem. Īpaša aktivitāte un iesaistīšanās bija vērojama riska grupas jauniešu vidū.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Liels paldies Jaunogres vidusskolai, īpaši skolotājām Kirai Milčai un  Irīnai Aleksandrenkovai, par veiksmīgu sadarbību, kā arī paldies Pumpurs un Ogres novada pašvaldībai!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".

Nacionālā attīstības plāna 2020 un Eiropas Sociālā fonda logo