Vecā skola Ķeipene 1

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vecā skola” dz.3, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 63,1 m2 un kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, atsavināšanai.  

 Sākumcena – EUR 1700, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 170,00.

Izsole sākas 09.12.2022. plkst.13.00, noslēdzas  09.01.2023. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.12.2022. plkst.13.00 līdz 29.12.2022. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 24.01.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Vecā skola-3, Ķeipenes pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles objektu pa tālr. +371 65020822, par izsoles norises jautājumiem pa tālr. +371 65068789.