Vide Ziņas, jaunumi
Ogres novada pašvaldība

Lielā Talka, ko Latvijā jau kopš 2008. gada organizē biedrība “Pēdas LV”, šogad notiks 30. aprīlī.

Ogres novada pašvaldība jau 2019. gada pavasarī paziņoja, ka tā nepiedalīsies Lielajā Talkā, jo uzskata, ka vides sakopšanai un atkritumu vākšanai nav jārīko publiskas talkas. Pašvaldība arī šogad nereģistrēsies dalībai Lielajā Talkā un nenorīkos talkas koordinatoru novadā.

Atsakoties no organizētas dalības Lielajā Talkā, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, Lielās Talkas formāts ir sevi izsmēlis, atkritumu vākšana talkas dienā nav devusi pozitīvu rezultātu, daudzi sāka uzskatīt šo talku par vienīgo atkritumu vākšanas dienu gadā, pārējā laikā savas apkārtējās vides sakopšanai nepievēršot vajadzīgo uzmanību.

Pieredze liecina, ka Lielās Talkas dienā pašvaldības norādītās atkritumu maisu novietošanas vietas pārvēršas par visa veida atkritumu izgāztuvēm, radot iespaidu, ka nekustamo īpašumu īpašnieki visu gadu ir krājuši lietas, lai Lielās Talkas dienā tās izmestu laukā, par atkritumu apsaimniekošanu nemaksājot ne centa.  

Pašvaldība atgādina, ka katra teritorija, katrs mājoklis vai cita veida īpašums kādam pieder un tieši īpašnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību viņam piederošajā īpašumā.

Pašvaldība nevienam neliedz talkas dienā vākt atkritumus un darīt citus darbus apkārtējās vides sakopšanā, taču tā ir katra cilvēka, iestādes, uzņēmuma vai organizācijas brīva izvēle. Ikviens var pieteikties dalībai Lielajā Talkā individuāli, apzinoties, ka par savākto atkritumu nodošanu būs jāgādā pašiem.

Vairāk informācijas par Lielo Talku – www.talkas.lv