Jautājums

Ogres novadā darbojas 45 izglītības iestādes – 13 pirmsskolas, 18 vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes, 8 profesionālās ievirzes izglītības, 5 privātās un viena profesionālās izglītības iestāde. Šodien, 3. septembrī, apzinot izglītības iestādes, Ogres novada Izglītības pārvalde (ONIP) konstatējusi būtiskas problēmas SIA “Centrālā laboratorija” sadarbībā ar 14 izglītības iestādēm un mazāk būtiskas problēmas sadarbībā ar 4 izglītības iestādēm. ONIP vērtējumā jānotiek būtiskam uzlabojumam SIA “Centrālā laboratorija” sadarbībā ar novada izglītības iestādēm.

COVID-19 testus piegādā novēloti vai nepiegādā vispār

SIA “Centrālā laboratorija” katrai izglītības iestādei noteikusi dienu un laiku, kurā plānots savākt izglītības iestādes administrētos siekalu testus. Lai siekalu testus veiktu laboratorijas noteiktajā laikā, izglītības iestādei jāsaņem šie testi saprātīgā termiņā pirms siekalu testu nodošanas dienas. Diemžēl Ogres novada lielākās izglītības iestādēs – Ogres tehnikums, Ogres 1. vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija, Ikšķiles vidusskola – testus līdz noteiktajai dienai nav saņēmušas. Šīs izglītības iestādes testam velti organizējušas tūkstošus izglītojamo. Ogres 1. vidusskola testus saņēmusi pēc termiņa, bet Ogres tehnikums, Ogres Valsts ģimnāzija un Ikšķiles vidusskola testus  joprojām nav saņēmusi. Testus nav saņēmušas arī profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola, Birzgales Mūzikas skola.

Neapskaužamā situācijā nonāca Ogres sākumskolas kolektīvs, kuram testi piegādāti naktī (no plkst. 20.30 līdz 23.00) pirms testu veikšanas dienas, un testu organizēšanai skolas darbinieki veltīja nakts stundas. Vakara stundas darbam veltīja arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas darbinieks. Daudzos gadījumos vērojamas ne vien problēmas ar termiņiem, bet arī testu aprīkojumu kvalitāti.

Būtiskas kļūdas piegādātā aprīkojuma komplektācijā

Daudzās izglītības iestādēs piegādātā aprīkojuma komplektācija ir apmierinoša, tomēr dažas izglītības iestādes saņēmušas nepiemērotu testa aprīkojuma komplektāciju. Tā Ogres 1. vidusskolā nav piegādāts testa aprīkojums divām klasēm, bet ir piegādāts aprīkojums visiem darbiniekiem – gan tiem, kuri ir vakcinēti vai izslimojuši COVID-19, gan tiem, kuriem šī testa veikšana tiešām jāveic. Arī Ogres pamatskolā vienai klasei testi nav piegādāti. Ogres sākumskolā piegādātajiem testiem nav marķējuma, līdz ar to skolas darbiniekiem tas jālīmē pašiem. Arī citās izglītības iestādēs novērots, ka šonedēļ pievienotās testa tūbiņas ir bez personalizētām uzlīmēm. Viena no novada izglītības iestādēm norādījusi, ka tā saņēmusi negatīvus testa rezultātus par izglītojamo, kuram tests nav veikts vispār.

Apgrūtinātas komunikācijas iespējas

Izglītības iestāžu vadītāji norāda, ka ir ļoti grūti sazvanīt SIA “Centrālā laboratorija” speciālistus – dažkārt šī uzdevuma veikšanai nepieciešama teju darba diena. Šajā izaicinājumiem bagātajā laikā komunikācija sevišķi nepieciešama, lai risinātu dažādās problēmas. Saskarsmē ar uzņēmumu šķiet, ka tā uzņemtais darba apjoms Ogres novadā neatbilst uzņēmuma spējām kvalitatīvi un laicīgi veikt šo darbu.