Pašvaldība Izglītība Ziņas, jaunumi
Dienesta viesnīca

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu ar Ogres tehnikumu par dienesta viesnīcas pakalpojuma izmantošanu Ogres pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Līdz 2021. gada 31. maijam tiem Ogres novada pašvaldības Ogres pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem tas bija nepieciešams, dienesta viesnīcas pakalpojums tika nodrošināts Ogres sākumskolas apsaimniekošanā nodotajā ēkā Suntažu ielā 2, Ogrē.

Tā kā šajā adresē tiek plānoti būvniecības darbi, lai “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” ietvaros izveidotu atbilstošu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, dienesta viesnīcas pakalpojumi ēkā Suntažu ielā 2, Ogrē, vairs nav pieejami. 

Saskaņā ar Ogres novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju dienesta viesnīca šobrīd ir nepieciešama 5 skolēniem, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus Ogres pilsētas teritorijas un kuriem ikdienā braukt uz izglītības iestādi un atpakaļ uz mājām nav iespējams.

Kā zināms, dienesta viesnīcas ir Ogres tehnikumam, kurā profesionālo izglītību apgūst jaunieši teju no visiem Latvijas novadiem, liela daļa tehnikuma audzēkņu mācību laikā dzīvo dienesta viesnīcās. Lai nodrošinātu dienesta viesnīcas pakalpojumu tiem Ogres pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem tas ir nepieciešams, pašvaldība ir vienojusies ar Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti par dienesta viesnīcas pakalpojuma izmantošanu Jaunatnes ielā 3, Ogrē, attiecīgi noslēdzot līgumu un nosakot samaksu saskaņā ar Ogres tehnikuma direktora apstiprināto izmaksu tāmi, kas izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 131 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

Domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības kompensāciju 20,51 eiro uzturēšanās izdevumu apmaksai Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā vienam izglītojamajam mēnesī. Skolēnam par Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu jāmaksā  8,54 eiro, atlikusī izmaksu daļa  tiks segta no Ogres novada Izglītības pārvaldes budžeta.