Pašvaldība Ziņas, jaunumi
PP nozīme

Ogres novada pašvaldības policijai ārkārtējās situācijas laikā ir darba pilnas rokas. Ikdienas apstākļos policijas darbinieki rūpētos par sabiedrisko kārtību, noziedzības apkarošanu, taču jau ilgāku laiku policija kontrolē arī Covid-19 izplatības ierobežošanas prasību ievērošanu, kā arī nu jau regulāri sniedz atbalstu medicīnas personālam, apsargiem, pārdevējiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuri ikdienā saskaras ar cilvēku agresīvu attieksmi. 

Kā stāsta Ogres novada pašvaldības policijas  priekšnieka pienākumu izpildītāja Mirdza Strelča,  sabiedrība  šobrīd ir pakļauta stresa ietekmei, ko rada pašreizējie ierobežojumi. Cilvēki zaudē spēju tikt galā ar grūtībām un tādā veidā arī nespēj veidot emocionāli veselīgu gaisotni gan savā ģimenē, gan darbā, gan apkārtējā vidē. Par to liecina vairākkārtējie iedzīvotāju zvani ne tikai, lai ziņotu par kādu pārkāpumu vai lūgtu palīdzību atrisināt aktuālās savstarpējās sadzīves problēmas,  bet arī zvana uz policiju, lai saņemtu pat emocionāla rakstura atbalstu un palīdzību.

Policijas pamatuzdevums nav sodīt, bet gan audzināt sabiedrību likuma cienīgā garā, kā pamatfunkciju izmantojot prevenciju. Lai to īstenotu, policijas darbiniekiem jāzina, kā konfliktus un problēmsituācijas risināt ar savstarpēju pušu izlīgumu.  Pašvaldības policijai kā valsts pārvaldes un kārtības nodrošināšanas un likuma ievērošanas institūcijai ir plašas pilnvaras un vienlaikus arī liela atbildība. Viens no tās principiem nosaka sadarbību ar iedzīvotājiem, demokrātiska dialoga veidošanu un tādu risinājumu ieviešanu dzīvē, kas nodrošina katrai iesaistītajai pusei panākt maksimāli vēlamo rezultātu normatīvo aktu ietvaros.

Ogres novada pašvaldības policija šobrīd vēl darbojas vēsturiskā Ogres novada robežās; uzsākts darbs pie bijušo Ogres, Ķeguma, Lielvādes un Ikškiles novadu pašvaldības policiju apvienošanas. 

Pašvaldības policija šobrīd kontrolē iedzīvotāju pārvietošanos mājsēdes laikā, pārbauda pulcēšanās un pašizolācijas ievērošanu, tāpat uzrauga drošības prasību ievērošana, piemēram, sabiedriskajā transportā, tirdzniecībā un citviet. Vienlaikus ar šiem darba pienākumiem policija nodrošina arī sabiedrisko kārtību novadā. 

Policijas darbiniekiem daudz skaidrojošā darba 

Pirms sodu piemērošanas cilvēki tiek brīdināti, tiek veikts skaidrojošais darbs, īpaši aktuāls tas kļuvis šobrīd, kad iedzīvotāji neizprot noteiktās drošības prasības, interpretējot pēc saviem ieskatiem.  Nereti ir domstarpības par to, cik tālu mājsēdes laikā var izvest pastaigā suni vai kāpēc nedrīkst vakarā iziet ārā uzsmēķēt. Pirms neilga laika policija regulāri tika izsaukta gadījumos, kad ārzemnieki ar Covid-19 seritfikātu nevarēja iekļūt kafejnīcās, veikalos. Kā izrādījās, šajos gadījumos vakcinācija veikta valstīs, kas nav Eiropas Savienībā, tāpēc apkalpojošās sfēras darbinieki sertifikātu nolasīt nevar. Policijas darbinieki kliedējuši neizpratni, informējot par iespēju iegūt sadarbībspējīgu sertifikātu, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā Veselības dienestā. 

M. Strelča stāsta, ka iedzīvotāji aktīvi ziņo par cilvēkiem, kuri neievēro pašizolāciju; policija saņemto informāciju brauc pārbaudīt. Regulāri tiek veiktas pārbaudes arī sabiedriskajā transportā; nereti gan pārkāpumus konstatē tieši skolēnu vidū saistībā ar nepareizu masku lietošanu. 

Konfliktisituācijas rodas arvien vairāk 

Par to, ka sabiedrība ir emocionāli nokaitēta, liecina daudzās konfliksituācijas, kuru risināšanā jāiesaistās policijas darbiniekiem. Cilvēku uzvedība dažādās situācijās ir agresīva, neparedzama. Policijas iesaisti pēdējā laikā lūdz gan apsargi, gan autobusu šoferi, gan pārdevēji u.c. darbinieki, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem un saskaras arī ar valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu prasību  izpildi. Apsargiem bieži jāpalīdz risināt domstarpības ar klientiem, kuri neievēro masku lietošanas nosacījumus. “Par laimi, gandrīz vienmēr, kad ierauga likumsargu, konflikti tiek atrisināti uz vietas,” teic M. Strelča. “Mūsu primārais uzdevums nav sodīt, bet veikt prevencijas pasākumus.” Arī pārdevējiem šajā posmā ir gājis grūti, īpaši laikā, kad vairumā veikalu varēja ieiet tikai ar Covid-19 sertifikātu. Pārdevēji saskārušies ar cilvēku neapmierinātību, pat meliem. Arī šādos gadījumos policija ir palīdzējusi risināt konfliktus. 

Skumji, ka policijas palīdzību arvien biežāk lūdz tieši medicīnas personāls. “Tā jau ir mūsu ikdiena sniegt atbalstu medicīnas darbiniekiem – gan slimnīcas uzņemšanas nodaļā, gan uz ielas, un pat cilvēku dzīvesvietās, kad mediķi netiek galā ar agresīviem pacientiem. Mediķi, jau tā būdami pakļauti īpašam riskam, tiek fiziski apdraudēti un nevar pilnvērtīgi sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību.” 

Vēl viena tendence, ko ievērojusi M. Strelča, ir sabiedrības labklājības stāvokļa pasliktināšanās, kas atstāj būtiski iespaidu uz ģimenes sasvstarpējam attiecībām. Kā piemēru M.Streļča min gadījumu, kad policija saņēma no ārzemēs esošas personas lūguma palīdzēt  noskaidrot un precizēt informāciju par viņas ģimenes locekli, kurš it kā esot nolaupīts, un no viņa tiek pieprasīta izpirkuma nauda 500 eiro. Pārbaudot it kā nolaupītās personas dzīvesvietu, tika konstatēts, ka persona ir savās mājās un drošībā, bet vienkārši “bez naudas līdzekļiem”.

Uzrauga mājsēdes ievērošanu 

2021. gada 21. oktobrī – pirmajā mājsēdes stundā – policijas darbinieki  konstatēja  25 pārkāpumus, daudzi nebija izpratuši mājsēdes nosacījumus. Tajā vakarā visi tika brīdināti, izskaidrojot valstī izsludināto ierobežojumu  būtību, pašpaliecinājuma aizpildīšanas kārtību un administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu. Šobrīd iedzīvotāji jau kļuvuši apzinīgāki, un,   neskatoties uz to, ka šajās dienās ir uzsākti arī vairāki administratīvā pārkāpuma procesi par ierobežojumu neievērošanu, kopumā situācija vērtējama kā laba. Nepieciešamības gadījumā likumsargiem ir izdrukātas arī pašapliecinājumu lapas, lai cilvēks, kuram nav bijusi iespēja to izdrukāt, varētu aizpildīt. Piemērojot administratīvo sodu, policija cenšas objektīvi izvērtēt katru situāciju un pārkāpuma izdarīšanas apstākļus.

Arī šajā ārkārtējās situācijas laikā pašvadības policijai turpinās laba sadarbība ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkni; notiek kopīga darbu plānošana saistībā ar ierobežojumu kontroli. 

Darbs “sarkanajā” režīmā 

Policijas darbiniekiem ir augsta riska saskarsme ar iespējamu vai inficētu Covid-19 pacientu; kolektīvā ir vakcinējušies 90% darbinieki. “Darbiniekiem nav īpašu tērpu, ir tikai maksas un cimdi. Mediķiem ir aizasarglīdzekļi, viņi testē ikvienu slimnieku, diemžēl mums šāda aprīkojuma nav, lai gan mūsu kontakts ar Covid-19 inficētajiem nav paredzams. Klātienē tiek pieņemti iedzīvotāju iesniegumi, tiek nodrošinātas arī konsultācijas, jo policijas sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamam nepārtrauktā režīmā.”

M. Strelča atzīst, ka arī policijas darbinieki ir pakļauti augstai emocionālai slodzei, jo pastāvīgi saskaras ar sabiedrības neapmierinātību un pārmetumiem par vispārējo situāciju valstī. Arī policijas administrācijas darbinieki ārkārtējās situācijas laikā strādā klātienē un nepārtraukti  konsultē iedzīvotājus gan  telefoniski, gan veicot elektronisko saraksti . 

Aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem

Pašvaldības policijas darba lauks ir plašs; tālākā izsaukuma vieta ir Mazozolu pagasts – ja nepieciešama palīdzība šajā apkārtnē, policijas ekipāža nav pieejama pilsētā pat vairākas stundas. Diemžēl ir gadījumi, kad, atbraucot uz notikumu vietu, darbinieki konstatē, ka palīdzība vairs nav nepieciešama, ir patērēts tikai laiks. “Es aicinu iedzīvotājus būt atbildīgiem – ja mainās izsaukuma apstākļi, lūgums par to informēt, jo tādā gadījumā mēs ierobežojam palīdzības saņemšanu citiem, kam tā ir primāri nepieciešamāka.”

M. Strelča informē, ka, sākoties attālināta darba režīmam, mainījušies arī  policijas izsaukumu diennakts laiki, jo pieaug izsaukumu skaits tieši dienas laikā. "Parasti ģimenes konflikti norit vakaros, kad visi ieradušies mājās, kādam ģimenes loceklim emocijas ir sakāpinātas un rodas sīki, sadzīviska rakstura strīdi. Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad darbs un mācības  norit attālināti,  cilvēki ir emocionāli aizkaitināti  jau pa dienu – traucē gan kaimiņu mūzika, gan bērnu skaļa klaigāšana, skraidīšana, bumbas spēlēšana u.tml., savukārt brīvdienās vairāk tiek risināti savstarpējie konflikti  ar kaimiņiem."

Vienmēr esmu uzskatījusi, un vēlos atgādināt iedzīvotājiem vēlreiz, ka viņi ir mūsu ausis un acis, tāpēc aicinu nepalikt vienaldzīgiem, savlaicīgi ziņot par pārkāpumiem. Mēs kopīgi esam atbildīgi par tagadni, kas notiek mums apkārt, un nākotni, ko veidosim. Lūgums gadījumos, kad kāds no mums kļūst par  liecinieku it kā ikdienišķam strīdam ģimenē, kas notiek blakus aiz sienas, bet reāli apdraud un rada emocionālu risku nepilngadīgiem bērniem, lūgums ziņot par to policijas darbiniekiem, lai mēs pēc iespējās ātrāk varētu novērst apdraudējumu un  līdzdarboties vardarbības problēmas novēršanā. Ārkārtas gadījumos lūgums zvanīt uz palīdzības tālruņa numuru 110.”