Kalna prospekts

Lai nodrošinātu satiksmes drošību Ogres pilsētā un samazinātu relatīvo nedrošības rādītāju (nopietnu negadījumu skaitu), šķērsojot dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē, Ogres novada pašvaldība 2019.gada 12.jūlijā ir uzsākusi plānotā satiksmes pārvada pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē publisko apspriešanu.

Publiskā apspriešana norisinās no 2019.gada 12. jūlija līdz 2019.gada 15.augustam. Dokumentācija pieejama ŠEIT.

Būvniecības ieceres prezentācija „Pārvada šķērsojuma pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē”, Ogres nov., būvniecībai, notiks 2019.gada 30.jūlijā plkst. 16.00 Brīvības ielā 33, Ogrē, Lielā zālē, 3.stāvā.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt un aprīkot Kalna prospektā, Ogrē, satiksmes pārvadu, kas sekmētu drošu Ogres iedzīvotāju un pilsētas viesu pārvietošanos un aizsargātu viņu dzīvību un veselību.

Galvenie būvniecības ieceres risinājumi:

  • pārvada konstrukcijas garums pa tā asi sastāda 187,5m;
  • no abām pārvada pusēm pieejās paredzētas atbalsta sienas (no Daugavas upes puses 58,74m un no Upes prospekta – 56,82m);
  • Kalna prospekts uz satiksmes pārvada paredzēts ar divām satiksmes joslām –katru 3,75m platu ar malas joslas drošības platumu līdz bortakmenim –0,50 m abās pusēs;
  • maksimālais garenslīpums pārvada posmā sasniedz 7.85%;
  • gājēju/velo satiksmes nodrošināšanai projektēta telpa -3,5m platumā aiz drošības barjeras un aiz brauktuves izceltas atvairapmales;
  • pārvada konstrukcijas ir paredzētas no monolīta dzelzsbetona.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem iespējams Ogres novada pašvaldības ēkas 4.stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā administrācijas darba laikā.

Atsauksmes par izstrādāto dokumentāciju var iesniegt līdz š.g. 15.augustam (pasta zīmogs) vai nosūtot izmantojot epastu: ogredome@ogresnovads.lv

Pievienotās saites

Paziņojums par publisko apspriešanu „Pārvada šķērsojuma pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē”