Meža prospekts
Logo ansamblis

Ir uzsākti siltumtrases pieslēguma izbūves darbi Meža prospekta posmā no Jaunatnes ielas līdz Mednieku ielai. Siltumtrases pieslēgums tiek izbūvēts jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas vajadzībām, kas atradīsies Meža Prospektā 17, Ogrē.

Uz siltumtrašu izbūves laiku transporta satiksme minētajā Meža prospekta posmā ir slēgta. Satiksme organizējama saskaņā ar uzstādītajām ceļa zīmēm veicamo darbu zonā. Paredzams, ka siltumtrases posma izbūve un seguma atjaunošana (pilnā apjomā pie labvēlīgiem laikapstākļiem) tiks pabeigta līdz 15.novembrim.

Siltumtrases izbūve ir daļa no jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta ēkas būvniecības darbu apjoma.

Jau iepriekš informējām, ka 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Sadarbības līgumu par Eiropas Savienības (ES) fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”. Līdz šim projekta ietvaros jau realizētas vairākas aktivitātes, tai skaitā Ogres 1. vidusskolā veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions. Šobrīd notiek jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecības darbi. Paredzams, ka jaunās ēkas tiks pieņemtas ekspluatācijā 2022.gada rudenī.

Satiksmes organizācija