Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Probācijas dienests

14. oktobrī Valsts Probācijas dienesta (VPD) vadošā probācijas speciāliste – Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļas vadītāja Daiga Reliņa pasniedza VPD Pateicības rakstus vairākiem Ogres novada pašvaldības darbiniekiem.

Pateicību par sekmīgu sadarbību VPD vadītājs Mihails Papsujevičs izteicis Ogres novada Sporta centra direktora vietniekam saimniecības jomā Jānim Āboliņam, Ogres novada pašvaldības domes deputātam Valentīnam Špēlim, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam  Dzintaram Laganovskim, Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra vadītājai Lanai Feiginai,  Ogres novada Sociālā dienesta Profilakses punkta sociālālajai rehabilitētājai Mirdzai Vaivarei un Ogres Valsts ģimnāzija direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos Aivaram Adamovičam.

Pasniedzot Pateicības rakstus, VPD pārstāve D. Reliņa uzsvēra šo darbinieku ieguldījumu darbā ar personām, kurām ar tiesas lēmumu ir noteikts piespiedu darbs. Jāpiebilst, ka bieži vien šīs personas sabiedriski derīgos darbus veic brīvdienās vai darba dienu vakaros, līdz ar to arī šo darbu organizēšana un uzraudzība darba devējam jāveic savā brīvajā laikā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pateicās gan VPD Ogres nodaļas vadītājai un speciālistiem, gan pašvaldības iestāžu pārstāvjiem par sekmīgu sadarbību, organizējot probācijas klientu nodarbināšanu.

Jāatgādina, ka piespiedu darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu. D. Reliņa uzsver, ka probācijas speciālisti ļoti rūpīgi izvēlas darba devēju, pievēršot uzmanību probācijas klientu nodarbināšanas iespējām  atbilstoši viņu profesijai, izglītībai un prasmēm.

Probācijas klientam ir jāievēro piespiedu darba izpildes vietā pieņemtie iekšējās kārtības noteikumi, darba disciplīna, darba drošības un darba aizsardzības noteikumi, godprātīgi jāveic uzdotais darbs, jāizpilda darba devēja norādījumi, jānostrādā noteiktais stundu skaits saskaņā ar darba grafiku, Valsts Probācijas dienestā un piespiedu darba izpildes vietā nedrīkst atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā. Ja persona neveic piespiedu darbu, ir Valsts Probācijas dienestā ir jāiesniedz attaisnojoši dokumenti.

Ja probācijas klients piespiedu darba izpildes laikā neievēro nosacījumus un kartību, ja nav attaisnojošu dokumentu par piespiedu darba neveikšanu, piespiedu darbs var tikt aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.

Ja piespiedu darbs ir noteikts uz laiku, kas nav mazāks par 80 stundām, ja persona priekšzīmīgi izpilda piespiedu darbu un citus tai uzliktos pienākumus, ja faktiski ir izciesta ne mazāk kā puse no noteiktā soda, Valsts Probācijas dienesta amatpersona var vērsties tiesā ar iesniegumu par atbrīvošanu no turpmākās soda izpildes.