Datums 22. jūlijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 22.07.2021.

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2021. gada 22. jūlijs plkst. 10.00

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:           

1. Par SIA “Ogres Namsaimnieks” aizņēmuma no Valsts kases ar pašvaldības galvojumu izmaksas termiņa pagarinājumu. Ziņo Kaspars Grīnbergs

Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis