Datums 22. septembris, 2022
Laiks8.50
Vieta Ogre, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē
Ogres novada pašvaldība konf

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

2022. gada 22. septembris

Plkst. 08:50   

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumu Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo Jevgēnijs Duboks

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis