Datums 8. jūlijs, 2021
Laiks14.20
Vieta Ogre, Brīvības iela 33, 3.stāva sēžu zāle

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKARTAS SĒDE

2021. gada 08.jūlijā plkst. 14.20

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā “Par atļauju Ogres novada pašvaldībai slēgt līgumu iepirkumam Nr. ONP 2021/14  “Būvprojekta ”Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve” izstrāde un autoruzraudzība Rīgas ielā 45. Ziņo Dana Bārbale

2. Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Gintam Sīviņam savienot amatus. Ziņo Dana Bārbale

3. Par Ogres novada Izglītības pārvaldes izveidi. Ziņo Dana Bārbale

4. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Izglītības pārvaldes nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

5. Par Ogres novada Izglītības pārvaldes amatu un mēnešalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

6. Par Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu. Ziņo Dana Bārbale

7. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres 1.vidusskolas direktoru Igoru Grigorjevu. Ziņo Dana Bārbale

8. Par Ogres novada bāriņtiesas izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

9. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

10. Par Ogres novada bāriņtiesas amatu un mēnešalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

11. Par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu. Ziņo Dana Bārbale

12. Par Ogres novada būvvaldes izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

13. Par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

14. Par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

15. Par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

16. Par Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

17. Par Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

18. Par Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

19. Par Ogres novada Rembates pagasta pārvaldes izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

20. Par kredītu ņemšanu. Ziņo Silvija Velberga

21. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2021 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nometņu organizēšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm valsts programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros”  pieņemšanu. Ziņo Ieva Švēde

Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis