Datums 22. marts, 2018
Laiks10.10
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē
Ogres novada pašvaldības domes

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu

komitejas sēde

notiek 2018.gada 22.martā pulksten 10.10

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.

3.1.    Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skolas direktorei Astrai Rubenei savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15

3.2.   Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktorei Ingai Elmei savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15

3.3.   Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.20

3.4.   Par nolikuma „Grozījumi Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā” pieņemšanu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.20

Papildus iekļaujamie jautājumi:

1.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā “Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumā. Ziņo S.Grunte pulksten 10.25

2.      Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.25

 

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs       A.Mangulis


 

Ogres novada pašvaldības domes

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

notiek 2018.gada 22.martā pulksten 10.20

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.

4.1.   [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.30

4.2.   [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.30

4.3.   [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.30

4.4.   [..] Ziņo G.Dimitrijeva pulksten 10.35

Papildus iekļaujamie jautājumi:

  1. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.40

2.      [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.40

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks M.Siliņš