Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).

Procesa apraksts

  1. Konsultācijas vai informācijas pieprasīšana
    Pakalpojuma pieprasītājs piesaka nepieciešamo konsultāciju vai informācijas pieprasījumu, pašvaldībā klātienē, pa tālruni, e-pastu, pastu vai izmantojot pakalpojumu „E-iesniegums”.

  2. Konsultācija vai informācijas sniegšana
    Atbildīgais speciālists sniedz pakalpojuma pieprasītājam atbildi - nepieciešamo informāciju vai konsultāciju par interesējošo jautājumu