Anna Baumane

Anna Baumane (20.01.1940.) dzimusi Bauskas rajona Iecavas pagastā, zemnieku ģimenē. Viņa beigusi Liepājas Pedagoģisko institūtu, apguvusi pamatskolas un dziedāšanas skolotājas specialitāti. 1996. gadā iegūts maģistra grāds pedagoģijā, logopēdijas specialitātē – Rīgā, Logopēdijas fakultātē.

"Logopēdija ir medicīniski pedagoģiska zinātne par valodas traucējumiem, to izcelsmi, cēloņiem, veidiem un korekciju. Latvijā tā ir samērā jauna zinātne. 1937. gadā mūsu valstī bija tikai viena logopēde - Elfrīda Lauva, kura izglītību ieguva Austrijā. Viņa bija arī rakstnieces Zentas Mauriņas līdzgaitniece, draudzene un literārais prototips vairākos daiļdarbos. Pārējās logopēdes - A. Jaunbērziņa, Ņ. Ģērmane, A. Petaško - izglītību bija ieguvušas Maskavas un Pēterburgas defektoloģijas institūtos. Es esmu viena no pirmajiem 15 Latvijā izglītotajiem logopēdiem," grāmatā "Skolotājs Skolotājam" (2002) atklāj A. Baumane. 

No 1963. līdz 2006. gadam viņa bijusi Ogres 1. vidusskolas un Ogres rajona galvenā logopēde. “Dzīvot un strādāt Ogrē ir liels gods,” atzīst logopēde A. Baumane.

Šobrīd viņa lasa lekcijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, ir docente Rēzeknes augstskolā, kurā sagatavo jaunos logopēdus, kā arī ir vieslektore Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē.

Valodas traucējumu novēršanu A. Baumane veic ar lielu rūpību, laipnību, centību un augstu profesionālo sagatavotību. Logopēde dzimtās valodas skaņas palīdzējusi izrunāt ap 1500 bērniem.

A. Baumane ir publicējusi vairāk nekā desmit grāmatas par logopēdiju ("Skaņu izrunas traucējumu novēršana bērniem", "Izrunā un raksti pareizi!", "Valodas traucējumu veidi", "18 tabulas patskaņu diferencēšanai" u.c.). Grāmatas logopēdijā A. Baumane sākusi rakstīt divu iemeslu dēļ - latviešu valodā par valodas pataloģiju literatūras nebija, trūka arī praktiskā darba materiālu, to darīt aicinājusi arī izdevniecības "Zvaigzne" galvenā redaktore un dzejnieks Ziedonis Purvs, ar kuru A. Baumane iepazinusies 1968. gadā. Logopēde dzejniekam lūgusi uzrakstīt katrai skaņai dzejoli, kas arī noticis. "Ar redaktores B. Cimermanes gādību un manā "režijā" tapa Z. Purva un T. Baņa grāmata bērniem "Skani, mana valodiņa!"," atminas A. Baumane.

Viņa ir Pedagogu izglītības atbalsta centra organizētā mācību grāmatu konkursa divkārtēja laureāte, saņēmusi Luda Bērziņa prēmiju (1995., 1996.g.), vairākus Goda rakstus un 2000. gadā – Triju Zvaigžņu Zelta goda zīmi. Apbalvojums piešķirts par ilgu, pacietīgu, nesavtīgu darbu.

A. Baumanes meita Inese ir beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotājas un surdologopēdes specialitāti. Šobrīd Inese strādā Ogres Amatniecības vidusskolā. Mazdēls Kaspars beidzis Ogres arodģimnāziju. Kādā domrakstā viņš ir rakstījis: “Ja jums kādreiz nosalušas rokas vai dvēselē sāpe, tad ziniet – Kalna skolā strādā mana Omīte, kurai piemīt labestība un pašaizliedzība – vērtības, ko nemērojam naudā.” Šīs rindas raksturo logopēdes A. Baumanes darbu.