Taurupes pagasta pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2020.gada vasaras sezonai (no 2020.gada 30. aprīļa līdz 2020.gada 31. oktobrim)

Nr.p.k.

Autoceļa numurs un nosaukums 

posms
no km

līdz km

Posma garums km

Uzturēšanas klase

1.

7401 Sauskāji-Jaunšķērsti

0,00

2,05

2,05

D

2.

7402 Miķelēni-Sidrabiņi

0,00

0,51

0,51

D

3.

7403Jaunreimuižas-Jaunzemi

0,00

1,29

1,29

D

4.

7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas

0,00

1,17

1,17

D

5.

7405 Caunes-Steķi

0,00

2,57

2,57

D

6.

7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki

0,00

0,62

0,62

D

7.

7407 Jaunpeilēni-Jurēni

0,00

0,81

0,81

D

8.

7408 Bēvulēni-Steķi

0,00

3,20

3,20

C

9.

7409 Dz.stacija-Jauži

0,00

4,40

4,40

C

10

7409 Dz.stacija-Jauži

4,40

9,94

5,54

D

11.

7410 Dz.Stacija-Poči

0,00

4,01

4,01

D

12.

7411 Skola-Aizvēji

0,00

1,19

1,19

C

13.

7412 Skola-Jauncirceņi

0,00

4,93

4,93

D

14.

7413 Baloži-Sīļi

0,00

1,71

1,71

D

15.

7414 Skola-Aderkaši

0,00

4,68

4,68

D

16.

7415 Aderkaši-Lauri

0,00

3,73

3,73

D

17.

7416 Ezerēni-Oliņas

0,00

0,82

0,82

D

18.

7417 Aderkaši-Bērziņi

0,00

0,82

0,82

D

19.

7418 Lakstene-Stiprie

0,00

4,79

4,79

C

20.

7419Birznieki-Lejas Lācīši

0,00

1,19

1,19

D

21.

7420 Taurupe-Rožkalni

0,00

1,37

1,37

D

22.

7421 Vecdreimaņi-Plūduri

0,00

2,46

2,46

D

23.

7422 Cerības-Jaunkalvīši

0,00

0,88

0,88

D

 

 KOPĀ

 

54,74

 

 

 

Ielas

posms
no km

līdz km

Posma garums km

Uzturēšanas klase

1.

Bērzu iela

0,000

0,501

0,501

C

2.

Dārza iela

0,000

0,334

0,334

C

3.

Estrādes iela

0,000

0,406

0,406

C

4.

Liepu iela

0,000

0,103

0,103

C

5.

Parka iela

0,000

 0,345

0,345

C

6.

Skolas iela

0,000

0,540

0,540

C

 

KOPĀ

 

 

2,229

 

Taurupes pagasta pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2020.gada ziemas sezonai (no 2020.gada 1.janvāra-31.martam. un 2020.gada 1.novembra līdz 31.decembrim)

Nr.p.k.

Autoceļa numurs un nosaukums

no km

līdz km

Posma garums km

Uzturēšanas klase

1.

7401 Sauskāji-Jaunšķērsti

0,00

2,05

2,05

D

2.

7402 Miķelēni-Sidrabiņi

0,00

0,51

0,51

D

3.

7403Jaunreimuižas-Jaunzemi

0,00

1,29

1,29

D

4.

7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas

0,00

1,17

1,17

D

5.

7405 Caunes-Steķi

0,00

2,57

2,57

D

6.

7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki

0,00

0,62

0,62

D

7.

7407 Jaunpeilēni-Jurēni

0,00

0,81

0,81

D

8.

7408 Bēvulēni-Steķi

0,00

3,20

3,20

C

9.

7409 Dz.stacija-Jauži

0,00

4,40

4,40

C

10

7409 Dz.stacija-Jauži

4,40

9,94

9,94

D

11.

7410 Dz.Stacija-Poči

0,00

4,01

4,01

D

12.

7411 Skola-Aizvēji

0,00

1,19

1,19

C

13.

7412 Skola-Jauncirceņi

0,00

4,93

4,93

D

14.

7413 Baloži-Sīļi

0,00

1,71

1,71

D

15.

7414 Skola-Aderkaši

0,00

4,68

4,68

D

16.

7415 Aderkaši-Lauri

0,00

3,73

3,73

D

17.

7416 Ezerēni-Oliņas

0,00

0,82

0,82

D

18.

7417 Aderkaši-Bērziņi

0,00

0,82

0,82

D

19.

7418 Lakstene-Stiprie

0,00

4,79

4,79

C

20.

7419Birznieki-Lejas Lācīši

0,00

1,19

1,19

D

21.

7420 Taurupe-Rožkalni

0,00

1,37

1,37

D

22.

7421 Vecdreimaņi-Plūduri

0,00

2,46

2,46

D

23.

7422 Cerības-Jaunkalvīši

0,00

0,88

0,88

D

 

 KOPĀ

 

54,74

 

 

 

Ielas

no km

līdz km

Posma garums km

Uzutrēšanas klase

1.

Bērzu iela

0,000

0,501

0,501

C

2.

Dārza iela

0,000

0,334

0,334

C

3.

Estrādes iela

0,000

0,406

0,406

C

4.

Liepu iela

0,000

0,103

0,103

C

5.

Parka iela

0,000

 0,345

0,345

C

6.

Skolas iela

0,000

0,540

0,540

C

 

KOPĀ

 

 

2,229